Ber Europa støtte det kirgisiske sivilsamfunnet

Helsingforskomiteen har i dag sammen med syv andre internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner sendt et brev til sentrale europeiske beslutningstakere der de ber om umiddelbar handling til støtte for Kirgisistans sivilsamfunn.

I Kirgisistan er restriktivt lovutkast om utenlandske agenter satt opp til andregangs behandling i parlamentet 14. februar. Om loven blir vedtatt, vil den utgjøre en alvorlig trussel mot Kirgisistans sivilsamfunn, samt mot grunnleggende friheter i landet, blant annet ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. I brevet oppfordrer Helsingforskomiteen og undertegnende organisasjonene Europarådet, Europakommisjonen og andre europeiske organer og institusjoner til å iverksette tiltak for å forhindre loven blir vedtatt.  

Les mer (engelsk) her.