Zekeriyya Yahya Karapinar

Zekeriyya (Zack) jobber som juridisk konsulent i Center for International Justice (CIJ).

Han er født og oppvokst i Izmir, Tyrkia, og levde i et dynamisk og flerkulturelt samfunn der politikk, identitet og menneskerettighetsspørsmål kunne spille inn i enhver diskusjon. Han fullførte to bachelorgrader ved Istanbul University, en i jus og en i statsvitenskap og offentlig forvaltning. – Å studere jus og statsvitenskap ga meg ikke bare sjansen til å bedre forstå hva som skjedde rundt meg, men også sjansen til å bidra med menneskerettighetsarbeid på en mer meningsfull måte, sier han.

Etter endt utdanning jobbet han i akademia og i NGO-sektoren i Istanbul før han kom til Norge for å ta en mastergrad. Han fullførte sin LL.M. grad i folkerett ved Universitetet i Oslo med fokus på menneskerettigheter, minoritetsrettigheter og nasjonalisme.

I 2019 begynte han i Den norske Helsingforskomité som praktikant og jobbet med blant annet rapportskriving, juridisk analyse, prosjektadministrasjon og monitoring. Siden april 2022 har han jobbet under CIJ.

Han snakker engelsk, tyrkisk og norsk.