NHC-rapport til FN: Dyp menneskerettslig krise i Tadsjikistan 

Tadsjikistan beveger seg mot bunnen av verdens menneskerettsrangeringer, hvor kun de mest isolerte og autoritære regimene i verden befinner seg, konkluderer ny rapport fra Den norske Helsingforskomité. 

FNs Menneskerettighetskomité skal gjennomgå situasjonen i Tadsjikistan under sin neste sesjon i Genéve i juli 2019. Den norske Helsingforskomité har denne uken sendt inn en skyggerapport om menneskerettighetssituasjonen i det sentral-asiatiske landet. 

Angrep på opposisjonen

Årets høring anses som særlig viktig. Siden Tadsjikistan sist var oppe i Menneskerettighetskomiteen i 2013 har myndighetene utført brutale angrep på all politisk opposisjon i landet, i det Helsingforskomiteen anser for å ha vært en koordinert kampanje for å sikre presidenten og hans nærmeste sirkel fullstendig kontroll over det politiske landskap.  

Tadsjikistan befinner seg i en dyp menneskerettslig krise


Marius Fossum

– Vår rapport beskriver en rekke alvorlige tilfeller hvor opposisjonsmedlemmer har blitt gitt lange fengselsstraffer i lukkede rettssaker og utstrakt bruk av tortur, og endog kidnapping av opposisjonsmedlemmer i utlandet, sier Marius Fossum, Helsingforskomiteens stedlige representant i Sentral-Asia. – Fakta her er udiskutable, Tadsjikistan befinner seg i en dyp menneskerettslig krise.

Les mer om Tadsjikistan her.

Rapporten til FNs Menneskerettighetskomité gir en kort oversikt over opposisjonspartier og opposisjonsgrupperinger i Tadsjikistan og hendelsene som ledet frem til at disse for en tid tilbake ble erklært for “ekstremistiske” og forbudt av tadsjikiske myndigheter. Den beskriver også hvordan hundrevis av opposisjonelle har flyktet landet mens det pågikk massearrestasjoner og det ble gitt fengselsstraffer på 20 år til livstid i lukkede rettssaker i hovedstaden Dusjanbe. En særlig sjokkerende sak gjelder en av forsvarsadvokatene som var modig nok til å arbeide med opposisjonsmedlemmer, og som selv ble dømt til 28 års fengsel.

På feil vei

– Det er bittert ironisk at president Rahmon begynte å stramme grepet for å skaffe seg en større grad av kontroll over det politiske landskap, mer på linje med det han så hos presidentkolleger i langt mer undertrykte regimer som Usbekistan og Turkmenistan, sier Ivar Dale, Helsingforskomiteens seniorrådgiver i Genève. – I mellomtiden har nabolandet Usbekistan snudd om og tatt store steg i nøyaktig motsatt retning, mens Tadsjikistan beveger seg mot bunnen av alle menneskerettsrangeringer, hvor man kun finner de mest isolerte og autoritære regimene i verden.

Tadsjikistan beveger seg mot bunnen av alle menneskerettsrangeringer, hvor man kun finner de mest isolerte og autoritære regimene i verden.


Ivar Dale

Tadsjikistan er blant landene Helsinforskomiteen har holdt fokus på i FN-systemet de siste årene. Vi deltok også med rapport og briefinf for FNs Torturkomité for deres høring av Tadsjikistan i mai 2018, og briefet også en lang rekke FN-delegasjoner før landet skulle opp i Universal Periodic Review (UPR) i FNs Menneskerettsråd i 2016.

FNs Menneskerettskomité

Tadsjikistan skal opp i FNs Menneskerettskomité 2-3 juli i Palais Wilson i Genève. I tillegg til rapporten som ble innsendt denne uken, vil Helsingforskomiteen delta under en briefing for komitémedlemmene før selve høringen, hvor også tadsjikiske aktivister vil få anledning til å fortelle om den seneste utviklingen. Tadsjikistan er representert ved en delegasjon som vil besvare komiteens spørsmål.

Rapporten fra Helsingforskomiteen kan leses her.

Kontakt

Employee

Ivar Dale

Senior fagrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 93671900Twitter: @IvarDale
Read article "Ivar Dale"

Employee

Marius Fossum

Stedlig representant i Sentral-AsiaE-post: [email protected]Telefon: +7-771-506-4955Twitter: @Marius_Fossum
Read article "Marius Fossum"