Aleksej Navalnyj: Alt du trenger å vite

Aleksej Navalnyj har vært et navn på manges lepper de siste årene. Den russiske opposisjonspolitikeren har blitt et symbol for håp for den russiske befolkningen.

Hvorfor er Putin redd for Navalnyj?

 • Navalnyj har synliggjort dype forbindelser mellom makteliter og næringsliv og kaller en spade for en spade. Russere er vant til korrupsjon som en naturlig del av deres liv, men Navalnyjs Anti-korrupsjonsfond (FBK) avkler og dokumenterer makthavernes hvitvasking og pengeoverføring til Vesten. De bruker Putins egen kriminelle sjargong til å banke inn et smittsomt mantra om hans parti Forente Russland som en kriminell bande av svindlere og tyver. Og selv mens Aleksej sitter arrestert, er hans dokumentar om Putins palass på størrelse med Versailles, i et land med 20 millioner fattige, sett over 100 millioner ganger.
 • Anti-korrupsjonsfondet er blitt et nettverk av likesinnede mennesker, som i fellesskap bekjemper ondskapen hele landet ønsker å kvitte seg med. Nettverket bygger tillit, fordeler ansvar og refererer til internasjonale rettsprinsipper.
 • Navalnyj er en ekte politiker som har gjennomført reelle valgkamper. Dette har ikke vært tilfellet i Russland siden 1990-tallet. Han ble ikke registrert som presidentkandidat i 2017, men brukte likevel den turbulente førvalgs-perioden til valgkamp: han reiste rundt i landet og traff sine velgere, deltok i debatter og viste at han kan føre dialog, noe russisk maktelite og Putin selv aldri har gjort.  

Hvor er Aleksej Navalnyj nå?

 • Den 19. april ble Navalnyj overført fra Straffekoloni IK-2 Pokrov til IK3 Motorka, begge i Vladimir region utenfor Moskva. Her skal han ifølge russiske myndigheter få medisinsk oppfølging ettersom kolonien har tilknytning til et fengselssykehus. Men dette omtalte sykehuset er i hovedsak et tuberkulosesykehus og heller ikke her finnes det kvalifiserte leger for andre tilstander, som for eksempel Navalnyjs tilfelle. Hans advokat sier at sykepleieren ikke engang lyktes i å sette glukose-injeksjon.    
 • IK2, der Navalnyj satt fra dommen 2. februar til denne siste overføringen, er en koloni med generelt sikkerhetsregime, mens IK-3 har et av de strengeste regimene i Russland. Menneskerettighetsaktivister og tidligere innsatte melder om utstrakt bruk av tortur og umenneskelig behandling ved begge koloniene, og særlig i IK-3 hvor han nå sitter. Ettersom han er klassifisert som en fange som er tilbøyelig til å flykte, blir han vekket flere ganger om natten.  
 • Siden 31. mars har Navalnyj sultestreiket i protest mot at han ikke får legetilsyn og behandling for smerter i ryggen og manglende følelse i føtter og hender. Han veier nå under 76 kilo på sine 1,90 meter og har fått feber og hoste. Han har skrevet flere klager på behandlingen men er ikke blitt hørt, og sultestreiken er en av få måter tilgjengelige for innsatte i russiske fengsler å klage på forholdene

Les også: Fordømmer massearrestasjoner av russiske opposisjonspolitikere

Hva vil skje videre?

 • Aleksej Navalnyj kan dø i fengsel da hjertet hans kan stanse hvert øyeblikkHelsen er betydelig svekket på grunn av forgiftningen i august, perioden i komaforholdene i fengsel og sultestreiken. Verken hans lege Anastasija Vasilijeva eller andre leger har fått tilgang til å undersøke Navalnyj til tross for at dette er en rettighet under russisk lov, men informasjonen hun har om blant annet hans kaliumverdier medfører at hun frykter for hans liv.
 • Navalnyjs støttespillere blir satt på sidelinjen i det sentrale støttespillere i Moskva og representanter for Anti-korrupsjonsnettverkets (FBK) staber over hele landet er satt i husarrest og/eller forfulgt. Dette medfører også at de ikke kan bedrive politisk aktivitet eller valgobservasjon senere.   
 • Anti-korrupsjonsfondet (FBK) risikerer å bli satt på russiske myndigheters liste over ekstremistiske organisasjoner. Det medfører at personer som er knyttet til FBK og personer som støtter dem finansielt, vil bli straffeforfulgt. 

Hvilke menneskerettighetsbrudd har Navalnyj blitt utsatt for?

 • Forbudet mot tortur: Navalnyj har fra kolonien IK-2 informert om at han vekkes hver time gjennom natten, og hver annen time i IK-3. Å frata noen søvn er en kjent torturmetode. I tillegg vil den manglende hjelpen han får for sine helseplager medføre så store konsekvenser for hans helse at det kvalifiserer som tortur. Kolonien IK-3 som han nå er flyttet til har et enda dårligere rykte enn IK-2 med tanke på torturbruk.
 • Retten til rettferdig rettergang og retten til frihet: Navalnyj er blitt utsatt for hyppige arrestasjoner, husarrester og politisk motiverte dommer. Domstolene baserer seg utelukkende på politiets fremstilling av handlingene som fører til fellende dom. Når forsvarsadvokatene påpekte dette avslo retten å undersøke bevis som samsvarte med Navalnyjs versjon og med vitnene som støttet ham. Hans advokater har forsøkt å forsvare ham i russiske domstoler, og også vunnet sju saker i Den europeiske menneskerettighetsdomstol.
 • Retten til liv er grunnleggende, og forgiftningen av Navalnyj 20. august i fjor representerer et nytt nivå av overgrep. Også denne saken er blitt brakt inn for Menneskerettighetsdomstolen.
 • Forsamlingsretten er blitt brutt da de gjentatte arrestasjonene var uforholdsmessige reaksjoner på fredelige politiske protester og ble gjennomført uten vurdering av om de var berettigede. De var del av en praksis der politiet avbrøt protester og arresterte deltakerne rutinemessig.
 • Ytringsfriheten er brutt i det han ved flere anledninger har fått uforholdsmessig forbud mot å benytte seg av ulike kanaler for kommunikasjon under husarrest.
 • Retten til politisk deltakelse: Navalnyj har også flere ganger prøvd å benytte seg av retten til politisk deltakelse, men er blitt nektet registrering ved flere tilfeller, blant annet i 2017, da myndighetene refererte til en tidligere dom som grunnlag for å nekte ham registrering. Dommen var imidlertid funnet grunnløs av EMD og som resultat av mangel på rettferdig rettergang.

Hvilke av Navalnyjs avsløringer er de viktigste?

 • Avsløringene rundt «Putins slott» i Gelendzjik ved Svartehavet, verdt 100 milliarder dollar, ble publisert den 19. januar og fikk raskt over 100 millioner visninger– den mest sette av dem alle.
 • Videoen fra 2017 om tidligere statsminister Dmitrij Medvedev, hans båt, eiendommer i Russland og i utlandet og ikke minst andedammen har blitt sett over 40 millioner ganger.
 • Avsløringene rundt de korrupte relasjonene mellom Russlands statsadvokat Jurij Tsjaika og hans sønn Artem, deres investeringer i Hellas og Sveits, og hvordan Tsjaika senior har dekket over for juniors ulovlige virksomhet og forbindelser med mafiaen.
 • Avsløringene fra Anti-korrupsjonsfondet omhandler også flere andre korrupte relasjoner mellom Kreml, maktelitene, deres familiemedlemmer og oligarkene som kjøper posisjoner og bestikker maktelitene for å få lov til å drive næringsvirksomhet.

Er Aleksej Navalnyj en politisk fange?  

Den norske Helsingforskomite forholder seg til definisjonen av en politisk fange slik den ble fastslått av Europarådets parlamentarikerforsamling i 2012. Dette er også den definisjonen russiske organisasjoner som Memorial baserer seg på for sin liste over rundt 380 politiske fanger i Russland. Amnesty International er på sin side alene om begrepet samvittighetsfange, og har tillagt dette begrepet en moralsk dimensjon som ellers ikke er i bruk i internasjonal rett.

I henhold til Europarådets definisjon faller Aleksej Navalnyj klart inn under begrepet.

Europarådets Parlamentarikerforsamlings definisjon av 3.oktober 2012 er som følger:

The definition of political prisoner:

A person deprived of his or her personal liberty is to be regarded as a ‘political prisoner’:

a. if the detention has been imposed in violation of one of the fundamental guarantees set out in the European Convention on Human Rights and its Protocols (ECHR), in particular freedom of thought, conscience and religion, freedom of expression and information, freedom of assembly and association;

b. if the detention has been imposed for purely political reasons without connection to any offence;

c. if, for political motives, the length of the detention or its conditions are clearly out of proportion to the offence the person has been found guilty of or is suspected of;

d. if, for political motives, he or she is detained in a discriminatory manner as compared to other persons; or,

e. if the detention is the result of proceedings which were clearly unfair and this appears to be connected with political motives of the authorities.” (SG/Inf(2001)34, paragraph 10).

Kontakt oss

Employee

Inna Sangadzhieva

Seniorrådgiver, Russland og HviterusslandE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 94 58
Read article "Inna Sangadzhieva"

Employee

Lene Wetteland

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 75 53Twitter: @lenewett
Read article "Lene Wetteland"