Viktig med spesialutsending for minoriteter

Den norske Helsingforskomité ber i et brev sammen med Oslosenteret for fred og menneskerettigheter og Stefanusalliansen Utenriksminister Børge Brende sørge for at ordningen med en spesialutsending for minoriteter blir opprettholdt.

Ordningen er viktig av flere grunner, blant annet ved at den sender et signal både internasjonalt og her hjemme om at Norge har fokus på den alvorlige situasjonen livssynsminoriteter opplever i mange deler av verden. 76 % av verdens befolkning lever i land med sterke eller meget sterke begrensninger på religions- og livssynsfriheten.

Les brevet her.