Den norske Helsingforskomité er svært glade for støtten vi får til vårt demokratiarbeid. Tusen takk til alle våre støttemedlemmer (Allierte) og til:

  • Utenriksdepartementet
  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
  • Stiftelsen Fritt Ord

Ønsker du å være med og bidra? Ta kontakt med Dag Fedøy dersom du er privatperson, og Berit Lindeman dersom du er en institusjon/bedrift.

Kontakt oss

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"