Václav Havels menneskerettighetspris går til Oyub Titiev

– En viktig anerkjennelse til en politisk fange i Russland, sier NHCs generalsekretær.

Europarådets parlamentarikerforsamling annonserte mandag at årets Vaclav Havel menneskerettighetspris går til menneskerettighetsforkjemperen Oyub Titiev.

– Prisen er en viktig anerkjennelse av det uvurderlige arbeidet til den fengslede menneskerettighetsaktivisten Oyub Titiev, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Oyub Titiev er en av veldig få menneskerettighetsforsvarere som fortsatt er aktive i Tsjetsjenia i Russlands plagede Nord-Kaukasus. Flere av hans kolleger i Memorial eller i uavhengige nyhetsmedier som Novaja Gazeta har blitt brakt til taushet, til og med drept for deres arbeid. Titiev har vært uberettiget fengslet siden januar, og går gjennom en farse av en rettssak.

Den norske Helsingforskomité ser prisen som en viktig anerkjennelse av det betydelige og sterke sivilsamfunnet i Russland og Tsjetsjenia – som forsvarer menneskerettighetene til tross for økende utfordringer.

– Titiev er en fremragende, modig aktivist som brenner for menneskerettigheter og trygghet for alle tsjetsjenere. Han nyter stor respekt både fra befolkningen og menneskerettighetsaktivister, lokalt som internasjonalt. Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) har tildelt årets pris til en kandidat som virkelig fortjener anerkjennelsen, sier Engesland.

Arrestasjonen av Oyub Titiev ble etterfulgt av angrep mot hans advokaters bil, og brannstiftelse av Memorialkontoret i naborepublikken Dagestan. Men overgrepene i Tsjetsjenia er ikke begrenset til menneskerettighetsaktivister. I 2017 avdekket journalister i Novaja Gazeta massive overgrep og tortur av antatte LHBT-personer, og 27 unge menn ble funnet henrettet etter å ha forsvunnet under myndighetenes etterforskning av et terroristangrep.

Tortur, forsvinninger og praksisen med kollektiv straff av hele familier og landsbyer er utbredt og kritisert av Titiev ved flere anledninger. Han har også jobbet i stillhet med å samle viktig dokumentasjon for å sikre etterforskning og rettsforfølgelse av slike alvorlige forbrytelser.

Václav Havels menneskerettighetspris tildeles hvert år av Europarådets parlamentarikerforsamling, i samarbeid med Václav Havel-biblioteket og Charta 77-stiftelsen. Den består av en sum på 60 000 euro, et trofé og et diplom.

Kontakt

Employee

Bjørn Engesland

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 95 75 33 50Twitter: @Bjorn1960
Read article "Bjørn Engesland"