Usbekistan åpner opp for menneskerettigheter

Nye demokratiske reformer og tegn til positiv utvikling av menneskerettssituasjonen. Den norske Helsingforskomité har for første gang vært på offisielt besøk til Usbekistan.

– Vi er veldig glad for å ha gjennomført vårt første offisielle besøk til Usbekistan. I løpet av turen hadde vi en rekke lærerike møter med myndighetene og Usbekistans menneskerettsaktivister. Jeg håper vårt besøk vil danne grunnlag for fruktbart samarbeid med landets myndigheter og styrket partnerskap med landets inspirerende menneskerettsmiljø, sier generalsekretær Bjørn Engesland.

9.-16. september besøkte Engesland hovedstaden Tasjkent i tillegg til den historiske byen Bukhara sammen med assisterende generalsekretær, Gunnar Ekeløve-Slydal, og Helsingforskomiteens representant i Sentral-Asia, Marius Fossum.

Besøket til Usbekistan fant sted på et bakteppe av nylige reformer og tegn til positiv utvikling innen menneskerettsfeltet. Myndighetene har løslatt dusinvis av politiske fanger og blant annet tatt grep for å bekjempe tvangsarbeid innen bomullssektoren.

– Et viktig moment med reisen var å lære mer om reformene, hinder i veien for demokratisk utvikling og bedring av menneskerettssituasjonen, samt om nåværende menneskerettighetsproblemer. Det avgjørende nå er om myndighetene evner og vil drive reformprosessen videre. Dette ønsker vi å bidra til, sier Engesland.

Det avgjørende nå er om myndighetene evner og vil drive reformprosessen videre. Dette ønsker vi å bidra til


Bjørn Engesland

Foruten å snakke om reformene tok Helsingforskomiteen også opp menneskerettsspørsmål med myndighetene som for eksempel tortur, mediefrihet og politiske fanger som det fremdeles finnes hundrevis av i Usbekistans fengsler.

– Under reisen fikk vi et godt bilde av hvilke utfordringer som bremser og hindrer positiv utvikling. Det er vår mening at Usbekistan trenger sterke og frie medier for å sikre reformprosessen og varige endringer innen menneskerettsfeltet, sier assisterende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal og fortsetter:

– Tasjkent må legge til rette for en fri og uavhengig mediesektor, og tillate aktører som BBC, Fergana.ru og andre å åpne kontorer i landet.

I Tasjkent møtte Helsingforskomiteen Usbekistans viseutenriksminister, visejustisminister, samt viseriksadvokat, ombudsmannen, direktøren for Nasjonalt Menneskerettighetssenter og representanter fra innenriksministeriet.

I Bukhara ble delegasjonen mottatt av guvernøren samt andre representanter for lokale myndigheter. I tillegg til offisielle møter hadde Helsingforskomiteen satt av tid til å møte en rekke lokale menneskerettighetsforkjempere og aktivister fra sivilsamfunnet.