USA/EU: Legg press på Tadsjikistan for å få løslatt journalist

Myndighetene bør respektere pressefriheten.

(London, 13. august 2918) Diplomater og representanter for internasjonale organisasjoner bør legge press på tadsjikiske myndigheter for å få løslatt en respektert journalist dømt for politisk motiverte anklager sier tolv menneskerettighetsorganisasjoner, deriblant Helsingfordkomiteen, i dag.

Diplomater og representantene for internasjonale organsisasjoner bør delta på ankehøringen til journalisten Khayrullo Mirsaidov 15. august 2018 i rettsalen i Khujand. Den er ventet å vare over flere dager.

– Deltakelse fra representanter i det diplomatiske miljøet gjennom ankeprosessen sender et klart signal til tadsjikiske myndigheter om at brudd på presse- og ytringsfrihet i landet ikke går upåaktet hen, sier Katie Morris leder av avdelingen for Europa og Sentral-Asia hos ARTICLE 19.

– Tadsjikistans internasjonale partnere bør understreke at fengslingen av Mirsaidov vil gi implikasjoner for landets internasjonale posisjon og dets bilaterale forhold.

Fengslingen av Mirsaidov er hevn for hans offentlige påstander og kritikk om korrupsjon blant lokale myndigheter i Sugdh-regionen, sier organisasjonene. Myndighetene tiltalte Mirsaidov etter at han skrev et offentlig brev i november 2017 til president Emomali Rahmon for å sette en stopper på korrupsjonen.

Mirsaidov ble dømt til 12 år i fengsel 11. juli i år. Anklagene er politisk motivert og involverer anklager om underslag, misbruk av statlige midler og falsk forklaring til politiet. Familien ble beordret til å betale 124 000 tadsjikiske somoni (rundt €11 350 eller $13 000) til lokale myndigheter. Dette er mer enn 10 ganger så mye som et gjennomsnittlig, tadsjikisk årsverk.

Khayrullo Mirsaidov

– Mirsaidov-saken følger et etablert tadsjikisk mønster hvor varslere, journalister og andre som kritiserer myndighetene etter å avslørt korrupsjon, kriminalitet og andre brudd, befinner seg i myndighetenes søkelys, sier Marius Fossum, stedlig representant i Sentral-Asia for Helsingforskomiteen.

– Demokratiske land kan ikke lenger tolerere tadsjikiske myndigheters brutale angrep på pressefriheten, og bør vurdere å innføre målrettede sanksjoner mot tjenestepersoner som er innblandet i slike menneskerettighetsbrudd – slik som de falske anklagene mot Khayrullo Mirsaidov.

FNs menneskerettighetseksperter fordømmer dommen, og kaller det en «klar målrettet handling mot journalismen og offentlighetens rett til informasjon». Mirsaidovs dom viser at tadsjikiske «myndigheter angriper rapporteringer om korrupsjon framfor å angripe korrupsjon».

Etterforskningen har også seriøse mangler. I forkant av domfellelsen ble Mirsaidov holdt i varetektsfengsel i syv måneder til tross for at han ikke hadde anledning til å rømme, eller var en trussel mot sivilsamfunnet.

– Mirsaidovs arbeid, inkludert hans anti-korrupsjonsholdninger, bør bli hedret og ikke straffet med 12 år, sier Steve Swerdlow, researcher i Europa og Sentral-Asia avdelingen hos Human Rights Watch.

– Dersom saken mot han og den opprørende dommen står, blir de små mulighetene for presse- og ytringsfriheten som finnes i Tadsjiksitan borte.

Representanter fra ambassadene i Storbrittania, Tyskland, Frankrike og USA samt EUs delegasjon i Tadsjikistan har fordømt Mirsaidovs dom som ekstremt streng, og sier i en felles uttalelse at denne dommen «vil ha negativ påvirkning på presse- og ytringsfriheten i Tadsjikistan» og den kan påvirke bilaterale relasjoner med myndighetene i Tadsjikistan.

– Den internasjonale støtten som hittil er vist for pressefrihet i Tadsjikistan har vært til hjelp og bør bli etterfulgt av kontinuerlig press på tadsjikiske myndigheter for å løslate Mirsaidov betingelsesløst, sier Gulnara Akhundova ved International Media Support.

– Internasjonale representanter i landet bør vise solidaritet med Mirsaidov ved å delta på ankehøringen for å vedlikeholde presset mot myndighetene gjennom ankeprosessen. Dette for å vise respekt til menneskerettighetene og pressefriheten.

ARTICLE 19

Association for Human Rights in Central Asia

Committee to Protect Journalists

Freedom House

Freedom Now

Human Rights Watch

International Federation for Human Rights (FIDH)

International Media Support

International Partnership for Human Rights

National Association of Independent Media of Tajikistan (NANSMIT)

Norwegian Helsinki Committee

Reporters Without Borders (RSF)