Unik rapport om vold mot LBT-kvinner

21 LBT-kvinner forteller om å komme ut, identitet, håp og lengsel – samt om vold, overgrep og flukt i ny rapport. Rapporten er den første i sitt slag som i sin helhet er viet til LBT-kvinners situasjon.

Overgrepene mot LHBT-personer i Tsjetsjenia ble kjent verden over etter avsløringen av massearrestasjoner, tortur og drap i den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta i 2017. Mange av de overlevende har flyktet til andre europeiske land. Historiene vi kjenner fra internasjonale medier handler som oftest om homofile menn, men hvordan rammet denne krisen lesbiske, bifile- og transkvinner?

Rapporten «Violence Against Lesbian, Bisexual and Transgender Women in the North Caucasus Region of the Russian Federation» svarer på nettopp dette. Rapporten er basert på  21 dybdeintervjuer med LBT-kvinner i Nord-Kaukasus, forfattet av initiativet «Queer Women of North Caucasus».

– Rapporten er unik, både fordi det foreløpig er den eneste rapporten som i sin helhet er viet til dette temaet, og også fordi skeive kvinner fra landene har medvirket til utgivelsen, forteller Mina Skouen, seniorrådgiver på LHBT-spørsmål i Helsingforskomiteen.

Mina Skouen, seniorrådgiver på LHBT-spørsmål i Helsingforskomiteen.

Vold, tvangsekteskap og tortur

I rapporten forteller kvinnene om å komme ut, om identitet, om håp og lengsel – og om vold, overgrep og flukt. Mange har opplevd seksuell vold og tvangsekteskap. Flertallet har blitt «outet» – at seksuell orientering og kjønnsidentitet er blitt kjent uten at de ønsket det selv, og deretter opplevd vold og psykisk terror. Flere av dem har vært utsatt for «demonutdrivelse», hvor noen av metodene kun kan karakteriseres som tortur og ydmykende behandling.

– De 21 kvinnene som er intervjuet til denne rapporten har levd eller lever i konstant frykt, og de har liten eller ingen kontroll over egen skjebne, og voldsomfanget er enormt, sier Skouen og fortsetter:

– Flere forteller at de selv er bedt om å ta livet sitt for å bøte på familiens skam, og det er grunn til å tro at disse prosessene er politisk styrt i det familier blir presset av myndighetene til å gjennomføre såkalte æresdrap på familiemedlemmer.

De 21 kvinnene som er intervjuet til denne rapporten har levd eller lever i konstant frykt, og de har liten eller ingen kontroll over egen skjebne, og voldsomfanget er enormt


Mina Skouen

 

Stort omfang

Rapporten beskriver også opplevelser som skjedde lenge før 2017, og det beskriver også Ingusjetia og Dagestan.

– Det gir en indikasjon  på at overgrepene har et svært stort omfang og at det også er overgrep som har skjedd lenge, og er begått av mange, der hvor man ofte snakker om at volden mot LHBT i Tsjetsjenia var et nytt fenomen i 2017, sier Skouen.

Rapporten ble presentert av Valentina Likhosjva, fra Moscow Community Center, under IDAHOT + Forum 2019 i Oslo 14. mai. Det ble også diskutert hvordan man i Europa i dag kan ta imot kvinner på flukt fra både myndigheter og egne familier på en best mulig måte, sammen med Skeiv Verden.

Susanne Demou Øvergaard fra Skeiv Verden (t.h.) og Inna Sangadzhieva fra Den norske Helsingforskomité (t.v) delte erfaringer fra sitt arbeid med kvinner i Nord-Kaukasus under IDAHOT.

Ett av spørsmålene som ble tatt opp var, «hva kan vi gjøre videre?».

– Det er viktig for oss og andre aktører at det ikke blir stille, og vi vil fortsette å jobbe for at situasjonen for kvinner i Nord-Kaukasus blir snakket om i offentligheten, at ofrene får hjelp og at overgripere stilles til ansvar, sier Skouen og fortsetter:

– Russiske myndigheter må overholde sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser, og gjøre det klart for myndighetene lokalt at disse gjelder også der. Dette innebærer å sørge for at kvinner i Nord-Kaukasus, uavhengig av  seksuell orientering og kjønnsidentitet, ikke utsettes for slike overgrep som beskrives i rapporten.

Les rapporten her

Se nøkkeltall fra rapporten her 

Kontakt

Employee

Mina Wikshåland Skouen

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 90 82 50 76
Read article "Mina Wikshåland Skouen"