Tre anbefalinger til Solberg om Hviterussland

Tirsdag 8. september møter statsminister Erna Solberg (H) den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja i Litauen. Her er Helsingforskomiteens tre hovedanbefalinger til Solberg.

– Statsminister Erna Solberg møte med opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja er et sterkt diplomatisk signal, sier Berit Lindeman, leder av Øst-Europa og Sentral-Asia-avdelingen i Helsingforskomiteen.

– Det er viktig at Solberg understreker at Norge ikke anerkjenner valgresultatet fra 9. august, at Norge krever nye frie og konkurransedyktige valg. Lukasjenko har mistet sin legitimitet både gjennom valgfusk og de grove og gjentatte overgrepene han har begått mot egen befolkning, fortsetter hun.

Det er spesielt tre anbefalinger Helsingforskomiteen vil trekke frem som regjeringen bør fremme overfor situasjonen i Hviterussland.

1. Vis solidaritet med hviterusserne

Brutaliteten mot befolkningen i Hviterussland er av en helt annen karakter enn det vi har sett før. Bruk av politivold mot fredelige demonstranter er svært omfattende. I tillegg har tusenvis av journalister og demonstranter blitt arrestert, og mange av de fengslede har opplevd tortur, voldtekt og grov vold.

Minst fire aktivister har mistet livet og det er flere enn ti man ikke kan gjøre rede for etter de har blitt brakt i varetekt. Helsingforskomiteen har snakket med hviterussiske menneskerettighetsforsvarere som sier at de trenger internasjonal solidaritet nå.

– Den første anbefalingen vår om å vise solidaritet overfor det hviterussiske folket henger tett sammen med Solbergs møte denne uken, sier Lindeman og fortsetter:

– Vi må nå gjøre alt vi kan for å vise at vi følger med på hva som skjer i Hviterussland. At vi reagerer sterkt på at det skjer grove overgrep mot befolkningen, og at vi er i beredskap for å kunne ta imot flyktninger som kommer over grensen fra Hviterussland.

Hviterussiske kvinner demonstrerer utenfor en kirke i Minsk med hendene bundet sammen. Foto: Наша Ніва

Mange hviterussere deltar i streiker, med stor risiko for oppsigelser og fengsling. Norske og utenlandske bedrifter som har samarbeid med hviterussiske, bør kreve at arbeidstakernes rettigheter sikres. Det er positivt at fagforeninger strekker ut en hånd til de hviterussiske streikende.

Her er fem måter du kan støtte befolkningen i Hviterussland.

2. Dokumentér overgrepene

Helsingforskomiteen samarbeider også med aktivister i Hviterussland om å dokumentere omfanget av overgrep som fortsatt pågår, og vi søker nå å trappe opp dette arbeidet Dokumentasjon kommer til å bli viktig når saken skal følges opp i ulike FN organer, Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), og når de ansvarlige for overgrepene potensielt skal straffeforfølges for forbrytelsene som har blitt begått.

– Volden og torturen som har blitt begått mot demonstrantene etter valget er så store at dette kan utgjøre en forbrytelse mot menneskeheten, i så fall kan vi straffeforfølge gjennom såkalt universell jurisdiksjon. Da vil dokumentasjon av overgrepene være avgjørende, sier Lindeman.

3. Kjemp mot straffriheten

– Hvis ikke Hviterussland straffeforfølger de ansvarlige for volden og torturen internt, bør Norge og det internasjonale samfunnet sikre at de skyldige blir straffeforfulgt, fortsetter Lindeman.

Norge er et land som har kapasitet, interesse og stort fokus på å opprettholde en internasjonal rettsorden, og Helsingforskomiteen mener derfor det er viktig at Norge opprettholder dette standpunktet overfor Hviterussland i kampen mot straffrihet.

Volden og torturen som har blitt begått mot demonstrantene etter valget er så store at dette kan utgjøre en forbrytelse mot menneskeheten


Berit Lindeman

Helsingforskomiteen har tidligere også foreslått at Norge bør ta en forhandler-rolle i landet for å sikre en fredelig og demokratisk overgang i Hviterussland. Denne rollen ønsker Norge at OSSE skal ta.

Stater og internasjonale institusjoner som FN og OSSE må ta alle virkemidler i bruk. EU og Norge må innføre målrettede sanksjoner mot en rekke personer som er ansvarlige for overgrep. OSSE prøver å få en forhandlingsrolle mellom opposisjon og de hviterussiske myndighetene og vi støtter også innføring av den såkalte Moskvamekanismen som OSSE har til rådighet. Den går ut på å sende en ekspertgruppe til landet for å bistå en fredelig løsning. – Dessverre er det slik at flere av virkemidlene som er tilgjengelige, krever et minimum av samarbeid, noe Lukasjenko avviser, sier Lindeman.

Norge var tidlig ute med å fordømme maktbruken i Hviterussland etter presidentvalget og be om løslatelse av alle demonstrantene. Norge har i tillegg blitt med på EUs sanksjoner mot hviterussiske tjenestemenn som er ansvarlige for de harde reaksjonene mot folket.

– Det er veldig bra at Norge har vært så tydelige overfor Hviterussland med tanke på sanksjoner. Nå gjelder det for Norge å fortsatt holde oppe kravene om en fredelig demokratisk overgang, og sikre at de ansvarlige blir straffeforfulgt for overgrepene som fortsatt begås, sier Lindeman.

Kontakt

Employee

Inna Sangadzhieva

Seniorrådgiver, Russland og HviterusslandE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 94 58
Read article "Inna Sangadzhieva"