Mennesker som kaster opp ballonger i luften.

Styrker sivilsamfunn

Vi bygger et sterkere sivilsamfunn i Europa gjennom vårt arbeid som kontaktpunkt for EØS-midlene.

Derfor trenger vi menneskerettighetssanksjoner

Vi arbeider for et europeisk samarbeid om sanksjoner som kan ramme de som begår de mest alvorlige bruddene uten å bli straffet.

Dokumentere for å ansvarliggjøre

Vi dokumenterer brudd på menneskerettighetene slik at de skyldige kan bli straffet.

Fredsundersvisning

Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Asylpolitikk

Det er vår jobb å forsvare folks grunnleggende menneskerettighet for å søke asyl fra forfølgelse.