– Sats mer på menneskerettigheter, Erna!

Klar melding i brev fra 21 organisasjoner til den nye Solberg-regjeringen: Legg om kursen for menneskerettigheter.

Helsingforskomitéen og andre organisasjoner i NGO-Forum for menneskerettigheter har sendt brev til statsministeren og partilederne hun forhandler om ny regjering med.

– Denne uka er Erna Solberg i FNs generalforsamling som leder for en stat som er en viktig pådriver for menneskerettighetene internasjonalt. Samtidig har hun uløste problemer på hjemmebane, sier Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær i Helsingforskomitéen og koordinator i NGO-Forum.

De 21 organisasjonene kritiserer den første Solberg-regjeringen for innstrammingene i flyktningpolitikken og uviljen mot å slutte seg til noen av FNs ordninger.

– Vi peker både på det positive og det negative etter fire år med Erna Solberg som statsminister – og hva som kan gjøres bedre framover, sier Ekeløve-Slydal.

Brevet ber om at den nye regjeringens øker støtten til menneskerettsforkjempere og sørger for at etniske, religiøse og seksuelle minoriteter og mennesker med funksjonsnedsettelser får sine rettigheter oppfylt.

– Regjeringen må styrke arbeidet med næringsliv og menneskerettigheter, og løse problemer som Norge har blitt kritisert for over lang tid fra Europarådet, FN og viktige institusjoner i Norge, sier Ekeløve-Slydal.

Norge har fått kritikk for bruk av isolasjon under arrestasjon, varetekt og soning, for mye bruk av tvang i psykiatrien og for dårlig oppfølging av psykisk syke i fengsel. I brevet bes regjeringen om å ha effektiv politikk for å integrere innvandrere og flyktninger som har opphold i Norge, blant annet ved å gi språk- og samfunnsopplæring på et tidlig tidspunkt og mulighet og bistand til å komme i arbeid så fort som mulig.

Les brevet til Erna Solberg her.