Russland er klart for regimeendring

Rundt 100 000 mennesker over hele Russland trosset politioppbud og kulde for å ytre misnøye med regimet lørdag. Hundrevis ble banket opp og over 3300 arrestert. Verdenssamfunnet må følge opp kritikk med handling.

Hvor er Aleksej Navalnyj nå, og hva er mulige scenarioer videre?

  • Mandag 18. januar fikk Navalnyj 30 dager varetekt formelt i påvente av neste rettssak i den såkalte Yves Rocher-saken. Kriminalomsorgen opprettet et Interpol-søk for brudd på varslingsrutinene i denne saken da han befant seg i Tyskland for behandling etter forgiftningen.
  • Aleksej Navalnyj soner i Russlands mest bevoktete varetektsfengsel «Matrosskaja Tisjina». Fengselet har en egen liten avdeling for maks 100 fanger i femte etasje som på folkemunne kalles «Kreml-sentralen». Den uoffisielle betegnelsen antyder at fangene er der enten på grunn av den spesielle interessen eller trusselen de utgjør for Kreml. Oligarken Mikhail Khodorkovskij, Michail Kalvi, grunnleggeren av Baring Vostok, tidligere ministre, guvernører og politiske fanger har alle vært innom Sentralen.
  • Avdelingen har bedre fasiliteter enn andre (f.eks., Lefortovo), det er varmt vann, TV, cellene er større og rommer fra 3-8 personer. Men det er ikke tillatt å ha mobiltelefon eller kontakt med andre mennesker, og rommene er videoovervåket.
  • Navalnyj får lov å ta imot besøk fra overvåkningskommisjoner, som består av representanter av sivilsamfunnsorganisasjoner. Han befinner seg i alene i en tre-mannscelle på grunn av korona. Han klager ikke over behandlingen.
  • 3,5 års betinget fengselsstraff kan gjøres om til ubetinget fengsel i den såkalte Yves Rocher – saken. Navalnyj vant i EMD, men fikk likevel 3.5 års betinget dom den 30. desember 2014, og kan nå bli tvunget til å sone fra starten av. Da kan han ikke delta i Dumavalget i år eller i andre valgkamper. Utestengingen av Navalnyj vil skape reaksjoner fra samfunnet og Vesten, men regimets håp ligger i at tiden roer ned sanksjoner og reaksjoner.
  • Han kan dø i fengsel som juristen og varsleren Sergei Magnitskij som ble slått til døde i samme varetektsfengsel i november 2009. Magnitskij ble utsatt for trusler og tortur, satt i en iskald celle og fikk ikke nødvendig medisinsk hjelp. Ingen av klagene han skrev nådde frem. Dette et teoretisk, men dessverre meget realistisk scenario, der bare samfunnets og verdens daglige oppmerksomhet rundt Navalnyjs situasjon kan hjelpe.
  • Navalnyj kan få en langvarig fengselsdom. Det er allerede et stort antall ulike tiltaler mot han, så det vil ikke være noe problem å finne en passende vinkling i dagens rettssystem. I Russland sier man: «om det finnes en mann, kan vi alltid finne lovlige grunner til å putte ham i fengsel» Был бы человек, а статья найдется. Den 5. februar planlegges det for eksempel en rettssak om «baktalelse», basert på en klage fra en krigsveteran fra andre verdenskrig som Navalnyj er kritisert for å ha «misbrukt» i en propagandavideo om grunnlovsavstemningen.

Lørdag marsjerte rundt 100 000 russere i 112 av landets små og store byer, til tross for kuldegrader rundt minus 50 i Jakutsk, tusenvis av uniformerte politifolk, OMON (opprørspoliti) og uproporsjonal voldsbruk med køller, spark, slag og sjokkgranater. Over 3300 fredelige demonstranter ble innbrakt av politiet, inkludert Navalnyj-støttespillere, mindreårige, journalister og forbipasserende. Internett var ustabilt. Sivilsamfunnsorganisasjoner hadde mobilisert med råd, hotline og advokatbistand. Flere steder ble de hindret i å hjelpe, og to advokater ble banket opp. Også i forkant utførte myndighetene en arrestasjonsbølge av støttespillere.

– Vi har ikke sett maken til solidaritetsmarsjer spredt over hele landet tidligere. Det russiske samfunnet har vist sine myndigheter at de er i stand til å stå imot det undertrykkende apparatet som holder Aleksej Navalnyj fanget, sier Geir Hønneland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

– Dessverre minnet lørdagens voldsbruk og massearrestasjon av fredelige demonstranter om Belarus for noen måneder siden. Det internasjonale samfunnet må vise nulltoleranse ovenfor regimets ønske om å styre Russland som en politistat. Internasjonale og norske myndigheter må derfor følge opp kritikk med individuelle sanksjoner ikke bare mot Putin og hans nærmeste allierte, men også de familiemedlemmene som de mange formuene og eiendommene er registrert på, konkluderer Hønneland.

Mange kunne tidligere være skeptisk til Navalnyj og metodene hans, men etter han vendte tilbake fra døden til dem som prøvde å drepe ham har han vunnet respekt også hos dem. Teamet hans er også velorganiserte både med lansering av dokumentaren om Putins sommerpalass som så langt er sett over 77 millioner ganger, og koordinerte demonstrasjoner over hele landet i forbindelse med fengslingen. Rundt 44 prosent deltok for første gang i en slik demonstrasjon og snittalderen var 31 år, sa statsviter og økonom Aleksej Zakharov til TVRain.

– Både Aleksej Navalnyjs arrestasjon og politiets handlinger lørdag er dessverre forventet som de vanlige svarene autoritære regimer har i møte med frie borgere, sier Lene Wetteland, leder av Russlandavdelingen i Den norske Helsingforskomité.

Samtidig er folkelig og fredelig motstand og solidaritetsfølelse kommet for å bli. De har forstått at de er en styrke sammen, og med loven i hånd er rettferdigheten på deres side. Men denne kampen er lang og må kjempes på flere flater. Navalnyj og menneskerettighetene må for eksempel bli tema ved hver samtale norske representanter for næringsliv og statlige embeter på ulike nivå har med sine russiske kollegaer fremover.


Lene Wetteland, leder av avdeling for Russland i Den norske Helsingforskomité

Navalnyjs team har annonsert at endringer vil ta tid, og at neste aksjon skal komme allerede neste helg.  Helsingforskomiteen følger utviklingen videre.

Kontakt oss

Employee

Lene Wetteland

Avdelingsleder, Avdeling for RusslandE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 75 53Twitter: @lenewett
Read article "Lene Wetteland"

Employee

Inna Sangadzhieva

Seniorrådgiver, Russland og HviterusslandE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 94 58
Read article "Inna Sangadzhieva"