Regjeringen må ikke redusere støtten til menneskerettighetsarbeid

Helsingforskomitéen har sammen med andre organisasjoner i NGO-Forum for menneskerettigheter sendt brev til statsmininister Erna Solberg med kritikk av Regjeringens forslag om å kutte i støtten til menneskerettighetsarbeid i budsjettet for 2016.

Helsingforskomitéen har sammen med andre organisasjoner i NGO-Forum for menneskerettigheter sendt brev til statsmininister Erna Solberg med kritikk av Regjeringens forslag om å kutte i støtten til menneskerettighetsarbeid i budsjettet for 2016.

– I lys av Stortingsmeldingen om menneskerettigheter (Meld. St. 10 (2014-2015)), som innvarslet økt satsning på menneskerettighetsfeltet, er det vanskelig å forstå de foreslåtte kuttene, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Helsingforskomitéen. Kuttene vil ramme menneskerettighetsforkjempere, som mange steder kjemper en vanskelig kamp for å fremme økt respekt for menneskerettighetene. De vil også ramme norske organisasjoner som fungerer som deres støttespillere.

Bildet er fra 7. oktober i år, da de russiske menneskerettighetsaktivistene Svetlana Gannushkina og Pavel Chikov møtte Erna Solberg på Statsministerens kontor.

Les brevet her.

Klikk her for informasjon om dagens åpne høring i Stortinget