Rapport: Russland er ikke et trygt tredjeland

En fersk rapport fra Den norske Helsingforskomité slår fast at Norge baserer asylpolitikk på feilaktige slutninger.

Norske myndigheter har i praksis siden november 2015 utestengt flyktninger fra rettigheter de har etter internasjonale konvensjoner.

Les rapporten «Lost in Russia» til Helsingforskomiteen her 

Les rapporten «Norway’s Asylum Freeze» til NOAS her

Ingen reell beskyttelse

Dette har dannet bakteppet for at Den norske Helsingforskomité og Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) nå lanserer to rapporter som setter lys på konsekvensene av hastevedtakene fra 2015. Rapportene som lanseres i Kirkenes beskriver hvordan Storskog endret norsk asylpolitikk og internasjonalt omdømme basert på feilaktige slutninger om Russland som et såkalt trygt tredjeland for asylsøkere.

I Russland finnes en formell, men ikke en reell mulighet til å oppnå beskyttelse som flyktning


Bjørn Engesland, generalsekretær

– Systemet er vilkårlig, preget av korrupsjon og utilgjengelighet i praksis, og dette er velkjent informasjon for norske myndigheter som likevel velger å basere norsk asylpolitikk på feilaktige slutninger, fortsetter han.

Engesland mener det burde bekymre norske myndigheter at de dermed har svekket Norges troverdighet i internasjonalt menneskerettighetsarbeid.

– Den nye regjeringen har nå en unik mulighet til å revurdere asylpolitikken og gjenopprette Norges omdømme på dette feltet, sier han.

Asylsystemet fungerer ikke i praksis

NOAS har i sin rapport en grundig analyse av hvordan flere dramatiske, midlertidige lovendringer som begrenset mulighetene til å søke asyl på grensen i 2015 nå er gjort permanente. En avtale er også på plass med russiske myndigheter som skal hindre asylsøkere uten visum til Norge eller Schengen i å slippe fram til den norske grensen. I praksis opptrer begge land i strid med sine forpliktelser etter flyktningkonvensjonen.

Helsingforskomiteen forklarer i sin rapport det russiske lovverket for asylsøkere og flyktninger, og dokumenterer hvordan asylsystemet ikke fungerer i praksis. Asylsøkere risikerer arrestasjon, internering og utvisning i alle stadier av asylprosessen, tillatelser kan trekkes tilbake, og gjeldende lov har ingen bestemmelse som direkte forbyr retur til opprinnelseslandet. I praksis betyr dette at et forsvinnende lite tall flyktninger får beskyttelse i landet som Norge sender asylsøkerne tilbake til.

– Ikke bare er Russland uegnet som et såkalt trygt tredjeland for asylsøkere, men er også selv et opprinnelsesland for asylsøkere, særlig fra Tsjetsjenia, påpeker Engesland.

Brudd på grunnleggende menneskerettigheter for stadig flere grupper i samfunnet viser at Russland ikke engang beskytter egne borgere og tvinger også disse på flukt


Bjørn Engesland, generalsekretær

 

Helsingforskomiteen og NOAS lanserer tirsdag 26. februar rapportene der det hele startet – i Kirkenes, på grensen til Russland, der lokalsamfunnet ofret mye for å hjelpe de nyankomne. Hovedfunnene i rapportene blir så diskutert av Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen, en migrasjonsrådgiver fra den russiske organisasjonen Civic Assistance Committee, og en representant fra UNHCR.

5. mars tas rapportene til Kulturhuset i Oslo hvor det blir politisk debatt om nasjonale og internasjonale konsekvenser av disse endringene i lov og praksis. Her deltar medlem i Høyres innvandringsutvalg Torstein Ulserød og SVs leder av Kommunalkomiteen på Stortinget Karin Andersen i panelet, under kyndig ledelse av Ingerid Salvesen fra podcasten DuVerden!

Kontakt

Employee

Bjørn Engesland

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 75 33 50Twitter: @Bjorn1960
Read article "Bjørn Engesland"

Employee

Inna Sangadzhieva

Seniorrådgiver, Russland og HviterusslandE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 94 58
Read article "Inna Sangadzhieva"

Employee

Emil André Erstad

Kommunikasjonssjef E-post: [email protected]Telefon: +47 92 29 45 94Twitter: @emiers
Read article "Emil André Erstad"