Ny visuell profil for Helsingforskomiteen

Helsingforskomiteen lanserer nå ny logo som symboliserer hvor viktig det er å stå sammen.

Den nye logoen består av to like halvsirkler som danner en åpen form.

– Vi samarbeider med 70 organisasjoner i over 20 land for menneskerettigheter. Det er fordi vi oppnår mye mer sammen enn hver for oss. Den nye logoen symboliserer nettopp det å stå sammen, sier generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomite.

Illustrasjon: Geelmuyden Kiese

Kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese (GK) fikk oppdraget med å utvikle ny visuell profil og logo for menneskerettighetsorganisasjonen.

Designteam

– Vi hadde et sterkt ønske om å samarbeide med Helsingforskomiteen som har viktige verdier og et unikt engasjement for menneskerettigheter, sier Øivind Winge, partner og fagansvarlig for design i GK. Han ledet det kreative arbeidet sammen med de to designerne Synne Flaa og Hanna Årsnes.  Jobben startet med å beskrive Helsingforskomiteens identitet.

– I oppstartsmøtet ble setningen «troverdig med faglig tyngde og et varmt hjerte» nevnt, noe vi mener beskriver Helsingforskomiteen godt, sier Synne Flaa. Setningen ble dermed førende for fargene som ble valgt til den visuelle profilen. En «varm» oransje og en «troverdig» blå dominerer det nye fargebildet.

Illustrasjon: Geelmuyden Kiese

– Logoen ble til ut fra at Helsingforskomiteen står sammen med andre menneskerettighetsforsvarere som likeverdige partnere, forteller Hanna Årsnes i GK.

Stå sammen

Budskapet om å stå sammen omfatter både det internasjonale nettverket av organisasjoner og grasrota med «folk flest».

Designerne Synne Flaa (t.v) og Hanna Årsnes. Foto: GK

– Alle kan bli menneskerettighetsforsvarere. Vi må ikke ta vårt eget demokrati for gitt og heller ikke godta urett som rammer mennesker i andre land, sier Engesland.

Han håper at Helsingforskomiteen med den nye profilen framstår tydeligere og klarer å nå ut til flere med budskapet om å kjempe for de gode verdiene sammen.

Bjørn Engesland er generalsekretær i Helsingforskomiteen.

Logo og visuell profil er en bedrifts eller organisasjons ansikt utad og skal bidra til å at virksomheten blir gjenkjent. Mange forbinder Helsingforskomiteen med den blåfargede bokstaven H med en globus i midten. Etter mange års trofast tjeneste blir altså denne logoen nå pensjonert og erstattet av nye symboler og farger. Den nye logoen lanseres også på nhc.no på helt nye nettsider til sommeren.