Ny regjeringsplattform: Forsterket innsats for menneskerettigheter i Europa

- Jeg opplever at Hurdalplattformen svarer på utfordringen vår om en forsterket innsats for demokrati og menneskerettigheter i Europa. Og vi er veldig glade for at det er et konkret punkt om å øke Norges kapasitet til å straffeforfølge alvorlige forbrytelser, uttaler Geir Hønneland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

– Vi følger med spenning den konkrete oppfølgingen av plattformen. Vi forventer at regjeringen Støre tar nye steg og utvikler en egen politikk med smarte sanksjoner mot enkeltpersoner basert på den nye sanksjonsloven, sier Hønneland.

Helsingforskomiteen mener også at det er rom for forbedringer på nasjonalt nivå.
– Vi skulle gjerne sett en mer ambisiøs og konkret plan for hvordan den nye regjeringen skal møte utfordringene til Norges nasjonale minoriteter. Norge har internasjonale forpliktelser overfor disse gruppene som ikke er godt nok ivaretatt i dag.

Norge har fått kritikk fra FNs torturkomité for soningsforholdene i norske fengsel.
– Det er viktig at den nye regjeringen nå vil avvikle praksisen med at barn under 18 år soner i ordinære fengsler, noe vi har fått sterk kritikk for av FNs torturkomité. Så savner vi konkrete tiltak for å bedre soningsforholdene for kvinner og en slutt på bruken av isolasjon, sier Hønneland.

Hurdalplattformen tar også nødvendige steg på lhbti+-feltet.
– Det er viktig med en tydelig formulering om å forby konverteringsterapi. Vi forutsetter at dette da også omfatter voksne. Det er også positivt at plattformen forplikter regjeringen til å bekjempe forfølgelse og diskriminering av mennesker basert på seksuell legning internasjonalt, avslutter Hønneland.