Nora Sveaass får UiOs menneskerettighetspris

President i Rådet for den norske Helsingforskomité Nora Sveaass tildeles Universitetet i Oslos menneskerettighetspris for 2018.

– Vi er stolte over at Nora Sveaass er tildelt UiO menneskerettighetspris for sitt arbeid for menneskerettigheter og mot tortur. Nora har et sterkt menneskelig engasjement og en tung faglig forståelse i sitt arbeid, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Nora Sveaass er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, har sittet i FNs komite mot tortur, og er i dag medlem av FNs underkomite for forebygging av tortur.

Hun har samtidig vært mangeårig medlem av Helsingforskomiteens øverste organ rådet, og ble valgt til president i rådet i  2017.

Nora Sveaass (i midten) under omvisningen av NHCs jubileumsutstilling sammen med H.K.H kronprins Haakon, og generalsekretær Bjørn Engesland (t.v.).

– En slik pris får meg først og fremst til å tenke på alle dem som er blitt utsatt for tortur og overgrep og alle de ofrene og de flotte menneskene som jeg har møtt. Denne prisen gir meg inspirasjon til å holde frem arbeidet mot tortur og andre menneskerettighetsbrudd. Det er også litt spesielt å få denne prisen selv etter å ha foreslått to tidligere prisvinnere, sier Sveaass til Uniforum.

Sveaass har bidratt sterkt til opprettelsen av et menneskerettighetsutvalg i Norsk psykologforening og har siden opprettelsen i 1998 ledet denne. Hun leder også Health and Human Rights Info, et prosjekt med formål å formidle kunnskap, retningslinjer og erfaringer til personer som i sitt arbeid møter mennesker utsatt for grove menneskerettighetsbrudd i forbindelse med krig, konflikt og katastrofe.

Prisen deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder, i videste forstand. Dato for prisutdelingen er mandag 5. desember kl. 1800 i Gamle Festsal.