Møre og Romsdal støtter dokumentasjon av krigsforbrytelser

Den norske Helsingforskomité har mottatt en gladnyhet. Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt å støtte oss med 1 million kroner til dokumentasjon av krigsforbrytelser med mer.

– Dokumentasjon er viktig for å kunne stille de som har gjennomført krigsforbrytelsene til ansvar for sine handlinger. Helsingforskomiteen har her en svært viktig rolle, sier fylkesordfører Tove-Lise Torve.

I april ble det i fylkestinget i Møre og Romsdal fremmet to interpellasjoner om hvordan fylkeskommunen kunne støtte Ukraina, deriblant en interpellasjon fra Carl Johansen (MDG) om hjelp til Ukraina. Fylkestinget besluttet å bevilge 5 millioner til hjelpearbeidet.

Fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) forteller at fylkesadministrasjonen fikk i oppdrag å fordele midlene til organisasjoner som opererer i Ukraina, og at de tok utgangspunkt i en oversikt fra norsk UD. Støtten ble fordelt med 1 mill. kroner til hver av organisasjonen Redd barna, Norges Røde Kors, Norsk folkehjelp, samt til Halo Trust for arbeidet med minerydding og Helsingforskomiteen for arbeidet med dokumentasjon av krigsforbrytelser med mer.

– Dokumentasjon er viktig for kunne stille de som har gjennomført krigsforbrytelsene til ansvar for sine handlinger. Helsingforskomiteen har her en svært viktig rolle, sier Tove-Lise Torve.

Generalsekretær Berit Lindeman er svært glad for den kjærkomne støtten til det viktige arbeidet med å samle og systematisere dokumentasjon på brudd på menneskerettigheter og krigsforbrytelser som vi er vitne til Ukraina.

– Vi har ukrainske partnere som jobber i frontlinjen for å samle dokumentasjon og som trenger all den støtten vi greier å samle. Vi samarbeider nå med riksadvokaten i Ukraina for å sørge for et rettsoppgjør hvor menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser blir dokumentert og krigsforbryterne kan stilles for internasjonal rett, sier Lindeman

– Vi sier tusen takk til Møre og Romsdal fylkeskommune!

Inspirasjon for flere fylkeskommuner
Møre og Romsdals støtte til Helsingforskomiteen og hjelpeorganisasjoner i Ukraina kan være til inspirasjon for flere fylkeskommuner.

– Jeg har inntrykk av at de fleste fylkeskommunene bidrar med støtte til Ukraina på mange ulike hold. En støtte til Helsingsforkomiteens viktige arbeid vil ha stor betydning, understreker fylkesordfører Torve.

Kontakt oss

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"