Menneskerettighetsdialog med Kina

Generalsekretær i Helsingforskomiteen Bjørn Engesland deltar i delegasjonen som i går og i dag har møter i Oslo med representanter for kinesiske myndigheter. Engesland har gjennom flere år deltatt som NGO-representant og ekspert på menneskerettighetsspørsmål i den norske dialogen med Kina. Årets rundebord vil fokusere særlig på fangers, anholdtes og arbeidstakers rettigheter.<br /> <br />