– Kasakhstan må løslate Iskander Yerimbetov

I en sak som har forbløffet lokale såvel som internasjonale observatører har forretningsmannen Iskander Yerimbetov blitt dømt til syv års fengsel for svindel i en politisk motivert straffesak med koblinger til hans søsters forbindelser til en kjent regimekritiker.

Den 22 oktober dømte en domstol i Almaty den kasakhstansk forretningsmannen Iskander Yerimbetov til syv års fengsel for svindel angivelig begått gjennom luftfartsselskapet «Sky Service». Retten dømte videre Dmitry Pestov, tidligere styreleder i Sky Service, og Vasilina Sokolenko, tidligere styremedlem, til fire år og to måneders fengsel. Tidligere president i Sky Service, Mikhail Zorov, fikk tre års betinget fengsel.

Dommen mot Yerimbetov og hans medtiltalte er en skam og må oppheves


Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité

 

Retten fant dem skyldige i svindel begått ved å kreve for høye priser for tjenester utført av Sky Service. Ifølge tiltalten skal Yerimbetov, i realiteten en investor i selskapet, ha tilegnet seg de-facto-kontroll over Sky Service og instruert selskapet til å skru opp prisene – seks prosent høyere enn hva selskapets interne retningslinjer opererer med. Med disse prisene vant Sky Service en rekke kontrakter med syv forskjellige statlig eide selskaper. Påtalemyndighetene fremholder at dette var svindel og at Sky Service med disse prisene «svindlet» til seg penger, selv om kontraktene ble vunnet gjennom ordinære anbudsrunder og Sky Service tilbød markedets beste priser.

Helsingforskomiteen: – må oppheves

Jusprofessor ved the University of Illinois College of law, Peter Maggs har gjennomført en akademisk analyse av anklagene. Blant Maggs’ spesialfelt er lovverket i tidligere Sovjetrepublikker. Han konkluderer med at de påstatte «forbrytelsene» ikke utgjør annet enn «ordinære kommersielle aktiviteter utført av ansatte med en plikt til å maksimere profitt og beskytte forretningshemmeligheter».

– At de påståtte handlingene ikke på noen måte utgjør lovbrudd burde gjøre det klart for enhver at denne saken er oppkonstruert, og ser ut til å være politisk motivert, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i den norske Helsingforskomité.

– Dommen mot Yerimbetov og hans medtiltalte er en skam og må oppheves, understreker han.

Bjørn Engesland, generalsekretær i den norske Helsingforskomité mener dommen mot Yerimbetov må oppheves.

Hvorfor straffeforfølge fire lovlydige borgere når det ikke foreligger noen forbrytelse? Svaret later til å ligge i Yerimbetovs familie – hans yngre søster, som i flere år har oppholdt seg i eksil, har hatt fobindelser til Mukhtar Ablyazov – en arg regimekritiker og myndighetenes «bête noir». I november i fjor, da myndighetene først arresterte Yerimbetov for påstått hvitvasking avslørte tjenestemenn fra sikkerhetstjenesten selv det bakenforliggende motivet idet de forsøkte å presse ham til å overtale sin søster til å returnere til Kasakhstan, angivelig for å vitne mot Ablyazov. Hvis han ville gjøre dette, lot de ham vite, skulle alle siktelser bli frafalt.

Da Yerimbetov nektet å etterkomme sikkerhetstjenestens instruksjoner ble han plassert i en celle med tungt kriminelle som slo ham og utsatte ham for grov vold. Helsingforskomiteen møtte tidligere i år foreldene hans som kunne fortelle detaljert om torturen han ble utsatt for, om samt trusler og press mot familien.

Konstruerte siktelser

Yerimbetov fotografert ved et norsk minnesmerke for andre verdenskrig.

Til tross for at Yerimbetov nektet å følge sikkerhetstjenesten instruksjoner om å overtale søsteren til å vende tilbake til Kasakhstan, henla myndighetene likevel anklagene om hvitvasking – med all sannsynlighet fordi det ikke fantes bevis da Yerimbetov var uskyldig. Deretter konstruerte myndighetene nye siktelser mot ham, i mars ble han og hans tre medtiltalte siktet for svindel gjennom Sky Service, og i forrige uke altså funnet skyldig og idømt fengselsstraffer.

– Med politisk motivert fengsling av lovlydige borgere, med tortur og med trusler og press mot familiemedlemmer er denne saken full av menneskerettsbrudd. Kasakhstans internasjonale partnere bør legge press på Astana til å løslate og fullt ut frikjenne Yerimbetov og hans medtiltalte, sa Engesland.

Kontakt

Employee

Marius Fossum

Stedlig representant i Sentral-AsiaE-post: [email protected]Telefon: +7-771-506-4955Twitter: @Marius_Fossum
Read article "Marius Fossum"