Hvordan Helsingforskomiteen jobber under koronaviruset

Vi opplever en utfordrende tid. Helsingforskomiteen er derfor med på dugnaden om å begrense smitten av koronaviruset.

Den norske Helsingforskomité tar koronasituasjonen svært alvorlig og den viktigste oppgaven vi alle har er å begrense spredningen av viruset. Helsingforskomiteen følger derfor råd og regler fra myndighetene for å hindre spredning av viruset. 

Det betyr at alle våre arrangementer og reiser enten er avlyst eller utsatt på ubestemt tid. Vi tar heller ikke imot besøk på vårt kontor i denne perioden. Vi oppfordrer alle som ønsker å møte oss til å ta kontakt slik at vi kan finne digitale løsninger for møtet. 

I tillegg vil vi i en tid ha begrenset kapasitet til å ta imot henvendelser på telefon, og vi ber alle som ønsker å kontakte oss om å heller sende en mail til [email protected]. Vi takker for tålmodighet i påvente av svar. Eventuelt kan man også kontakte ansatte der direkte. Her er listen over kontaktinformasjon til våre ansatte 

Vi setter videre stor pris på at paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge jobber med å kartlegge de økonomiske konsekvensene for frivilligheten. Vi berømmer også Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av tiltakene mot coronavirusetKulturdepartementet har uttalt at frivillige organisasjoner får beholde statlige tilskudd selv om aktiviteter må avlyses som følge av smitteverntiltak. Dette er viktig for at vi skal kunne overleve som frivillig non-profit organisasjon. 

Vi håper at vi kommer sterkere ut av denne situasjonen. Frivilligheten er innovativ, og det skal vi vise at vi også er i disse tider. Vi spiller en viktig rolle i kampen mot autoritære krefter og som bygger av sterke sivilsamfunn og demokratiske styreformer verden over. Dette skal vi fortsette med. Vi lar ikke koronaviruset stoppe oss! 

Kontakt

Employee

Bjørn Engesland

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 75 33 50Twitter: @Bjorn1960
Read article "Bjørn Engesland"

Employee

Emil André Erstad

Kommunikasjonssjef E-post: [email protected]Telefon: +47 92 29 45 94Twitter: @emiers
Read article "Emil André Erstad"