Belarus (Hviterussland)

På grensen mellom østens autoritære regimer og vestens demokratier ligger Belarus (Hviterussland) – «Europas siste diktatur».

Hviterussland

 • Styreform: Republikk, enhetsstat
 • Hovedstad: Minsk
 • Innbyggere: 9,6 millioner
 • Religion: Kristendom
 • Språk: Hviterussisk og russisk (begge offisielt)
 • Beliggenhet: Øst-Europa
 • Demokrati-indeks: ikke fritt, 21/100

Den tidligere Sovjetiske republikken, Belarus (Hviterussland) ligger midt i Europa. Landet fungerer på mange måter som et historisk veiskille mellom øst og vest, siden det opplever både utvikling og stagnasjon. Belarus (Hviterussland) mangler uavhengige institusjoner, aktivister forfølges og både ytrings- og organisasjonsfriheten er begrenset. Likevel opplever man ikke landet så veldig ulikt vestlige demokratier av besøkende. Reiselystne belarusiske ungdommer bruker sosiale medier og besøker «vestlige» kafeer, restauranter og moderne butikker. Dette er noen av faktorene fører til at flere hevder landet kunne blitt demokratisk «over natta» dersom den tid skulle komme.

Likevel er det kun rundt 30 prosent av den belarusiske befolkningen som støtter et eventuelt EU-medlemskap.

Hviterussland i dag

Mange belarusere har mislikt den årelange assosiasjonen til det store nabolandet i øst. Oversettelsen «hviterussere» indikerer også at befolkningen er en slags form for russere, noe som tærer på den belarusiske folkeidentiteten. Men, relasjonen til Russland er ikke bare språkrelatert: i løpet av de drøyt 30 årene som uavhengige har ikke Belarus (Hviterussland) sluppet unna sin sovjetiske fortid. Landet har et autoritært maktsystem hvor kollektiv kommunisme fortsatt er gjeldende. I tillegg finnes et aktivt KGB: den tidligere sovjetiske regjeringskomiteen med ansvar for sikkerhet og spionasje.

Les mer om hvorfor NHC mener at Norge bør bruke Belarus og ikke Hviterussland, og fire andre anbefalinger vi har sendt til UD om situasjonen i landet her. 

Opposisjonen i landet forblir svak og splittet, til tross for stadige forsøk på forening før valg. I kjølvannet av valget i 2010 ble opp mot 700 demonstranter arrestert, noe som førte til at noen av landets ledende opposisjonspolitikere forlot Belarus (Hviterussland). Menneskerettighetssituasjonen har også en rekke utfordringer. Belarus (Hviterussland) forblir det eneste landet i Europa som bruker dødsstraff, og pressefriheten er nærmest ikke-eksisterende. Det er få uavhengige medier, og et par av dem ble også blokkert vinteren 2018.

Misnøyen mot Lukasjenko og hans regime er i stadig økning. Les mer om opposisjonen og hvordan valget i 2020 utspilte seg her. 

Helsingforskomiteen og Belarus (Hviterussland)

Den norske Helsingforskomiteen har fulgt situasjonen i Belarus (Hviterussland) siden Sovjetunionens fall i 1991. Engasjementet har involvert samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner, menneskerettighetsundervisning og kampanjer mot dødsstraff. Komiteens ansatte har flere ganger besøkt Belarus (Hviterussland), men i senere tid har flere blitt nektet innreise. Den norske Helsingforskomité har arrangert seminarer, holdt foredrag og utgitt og promotert en rekke publikasjoner om situasjonen i landet.

Lurer du på hvordan du kan støtte Belarus i deres kamp for en bedre hverdag? Vi gir deg 5 tips her.

Historie

Belarus (Hviterussland) var lenge en del av Kievriket – Gardarike – fram til rikets fall rundt år 1240. Siden ble det belarusiske fyrstedømmet innlemmet i Litauen, deretter Polen. Belarus´ (Hviterusslands) plassering sentralt i Øst-Europa førte til at landet ble offer for skiftende politiske allianser. Da Polen på slutten av 1700-tallet ble delt i tre, tilfalt de belarusiske områdene stormakten Russland.

Noen turbulente år fulgte i perioden etter den russiske tsarfamiliens fall i 1917. Belarus (Hviterussland) ble okkupert av tyske styrker, men utropte samtidig en belarusisk kongress. Deretter overtok Moskva-innsatte bolsjeviker belarusisk jord, og opprettet Den belarusiske sovjetrepublikk. I 1921 ble en fredsavtale signert i Riga (for å få en ende på den polsk-sovjetiske krigen) – noe som førte til at landet var en del av Sovjetunionen fram til unionens fall i 1991. Belarus (Hviterussland) ble for første gang på mange år erklært uavhengig. Siden 1994 har Aleksandr Lukasjenko vært president, og han har gradvis strammet grepet om landet.

 

Tidslinje:

 • 1300-1795: Blir en del av Storhertugdømmet Litauen
 • 1795-1921: Blir en del av Russland, og siden Sovjetunionen
 • 1991: Belarus (Hviterussland) erklæres uavhengig etter Sovjets fall
 • 1994: Lukasjenko velges som president
 • 1997: Unionsavtale med Russland
 • 2006: EU innfører sanksjoner mot Belarus (Hviterussland)
 • 2009: Blir medlem av Det østlige partnerskap (EUs formaliserte samarbeid med seks land i øst)
 • 2012: EU innfører nye sanksjoner
 • 2014: Russland annekterer Krim. De første forhandlingene blir arrangert i Minsk
 • 2016: EU opphever sanksjonene

Kontakt oss

Employee

Inna Sangadzhieva

Avdelingssjef for Europa og Sentral AsiaE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 94 58
Read article "Inna Sangadzhieva"