Hviterussland

På grensen mellom østens autoritære regimer og vestens demokratier ligger Hviterussland – «Europas siste diktatur».

Hviterussland

 • Styreform: Republikk, enhetsstat
 • Hovedstad: Minsk
 • Innbyggere: 9,6 millioner
 • Religion: Kristendom
 • Språk: Hviterussisk og russisk (begge offisielt)
 • Beliggenhet: Øst-Europa
 • Demokrati-indeks: ikke fritt, 21/100

Den tidligere Sovjetiske republikken ligger midt i Europa. Landet fungerer på mange måter som et historisk veiskille mellom øst og vest: Hviterussland opplever både utvikling og stagnasjon. Hviterussland mangler uavhengige institusjoner, aktivister forfølges og både ytrings- og organisasjonsfriheten er begrenset. Likevel oppleves ikke landet så veldig ulikt vestlige demokratier av besøkende. Reiselystne hviterussiske ungdommer I Hviterussland bruker sosiale medier og besøker «vestlige» kafeer, restauranter og moderne butikker. Dette er noen av faktorene som har ført til at flere hevder landet kunne blitt demokratisk «over natta» dersom den tid skulle komme.

Likevel er det kun rundt 30 prosent av den hviterussiske befolkningen som støtter et eventuelt EU-medlemskap.

Hviterussland i dag

Mange hviterussere har mislikt den årelange assosiasjonen til det store nabolandet i øst. Oversettelsen «hviterussere» indikerer også at befolkningen er en slags form for russere, noe som tærer på den hviterussiske folkeidentiteten. Men, relasjonen til Russland er ikke bare språkrelatert: i løpet av de drøyt 30 årene som uavhengige har ikke Hviterussland sluppet unna sin sovjetiske fortid. Hviterussland har et autoritært maktsystem hvor kollektiv kommunisme fortsatt er gjeldende. I tillegg har landet fortsatt et aktivt KGB: den tidligere sovjetiske regjeringskomiteen med ansvar for sikkerhet og spionasje.

Opposisjonen i landet forblir svak og splittet, til tross for stadige forsøk på forening før valg. I kjølvannet av valget i 2010 ble opp mot 700 demonstranter arrestert, noe som førte til at noen av landets ledende opposisjonspolitikere forlot Hviterussland. Menneskerettighetssituasjonen har også en rekke utfordringer. Hviterussland forblir det eneste landet i Europa som bruker dødsstraff og pressefriheten er nærmest ikke-eksisterende. Det er få uavhengige medier, og et par av dem ble også blokkert vinteren 2018.

Helsingforskomiteen

Den norske Helsingforskomiteen har fulgt situasjonen i Hviterussland siden Sovjetunionens fall i 1991. Engasjementet har involvert samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner, menneskerettighetsundervisning og kampanjer mot dødsstraff. Komiteens ansatte har flere ganger besøkt Hviterussland, men i senere tid har flere blitt nektet innreise. Den norske Helsingforskomité har arrangert seminarer, holdt foredrag og utgitt og promotert en rekke publikasjoner om Hviterusslands situasjon.

Historie

Hviterussland var lenge en del av Kievriket – Gardarike – fram til rikets fall rundt år 1240. Siden ble det hviterussiske fyrstedømmet innlemmet i Litauen, deretter Polen. Hviterusslands plassering sentralt i Øst-Europa førte til at landet ble offer for skiftende politiske allianser. Da Polen på slutten av 1700-tallet ble delt i tre, tilfalt de hviterussiske områdene stormakten Russland.

Noen turbulente år fulgte i perioden etter den russiske tsarfamiliens fall i 1917. Hviterussland ble okkupert av tyske styrker, men utropte samtidig en hviterussisk kongress. Deretter overtok Moskva-innsatte bolsjeviker hviterussisk jord, og opprettet Den hviterussiske sovjetrepublikk. I 1921 ble en fredsavtale signert i Riga (for å få en ende på den polsk-sovjetiske krigen) – noe som førte til at landet ble en del av Sovjetunionen fram til unionens fall i 1991. Hviterussland ble for første gang på mange år erklært uavhengig. Siden 1994 har Aleksandr Lukasjenko vært president, og han har gradvis strammet grepet om landet.

Tidslinje:

 • 1300-1795: Blir en del av Storhertugdømmet Litauen
 • 1795-1921: Blir en del av Russland, og siden Sovjetunionen
 • 1991: Hviterussland erklæres uavhengig etter Sovjets fall
 • 1994: Lukasjenko velges som president
 • 1997: Unionsavtale med Russland
 • 2006: EU innfører sanksjoner mot Hviterussland
 • 2009: Blir medlem av Det østlige partnerskap (EUs formaliserte samarbeid med seks land i øst)
 • 2012: EU innfører nye sanksjoner
 • 2014: Russland annekterer Krim. De første forhandlingene blir arrangert i Minsk
 • 2016: EU opphever sanksjonene

Kontakt

Employee

Inna Sangadzhieva

Seniorrådgiver, Russland og HviterusslandE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 94 58
Read article "Inna Sangadzhieva"