Human Rights Education for active citizenship in the Western Balkans

Human Rights Education for active citizenship in the Western Balkans<br /> Programmet er Helsingforskomiteens lengste og mest omfattende program.

I mer enn 10 år har vi gjennomført undervisningsaktiviteter for mer enn 10 000 unge og lærere, og flere hundre har blitt i programmet over lengre tid gjennom å organisere seg i menneskerettighetsgrupper for ungdom i sine hjembyer. Omtrent 50 000 ungdommer har deltatt på aktiviteter og i prosjekter som de unge aktivistene arrangerer i lokalsamfunnet, på skoler og også på regional nivå. For våre aktivister finnes det få tabuer – de snakker høyt og tydelig om urettferdighet, interkulturell dialog, seksuelle minoriteter og betente historiske emner. I løpet av de siste årene har disse unge aktivistene, og samarbeidet mellom landene i regionen blitt det viktigste elementet i programmet. Dermed har fokuset, slik man kan se i programmets nye navn, blitt å sørge for at unge gjennom utdanning i menneskerettigheter kan bli pådrivere og forbilder for utvikling av en inkluderende menneskerettighetskultur på Vest-Balkan.

Vi samarbeider med et bredt nettverk av partnere i regionen, som inkluderer det sivilsamfunns organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, regionale strukturer og eksperter. Etter så mange års erfaring har vi kompetanse som vil kunne bidra til positiv endring i hvordan institusjonene selv skal sørge for at unge for tilgang på denne typen undervisning. Vi har anbefalinger på metodologi, utdanningspersonell, nettverk og egenutviklet utdannelsesmateriell på mange språk. Evalueringsbyrået Mozaik Foundation konkluderte i 2008 med at “the positive impact of the human rights schools on participant’s skills, attitudes and knowledge is evident at every evaluated level: from participants themselves, youth groups, partner organizations and polled secondary schools’ representatives. Overall, evaluation findings indicate that national the human rights schools are of high quality, adaptable to local needs and they represent an excellent tool for achieving envisioned goals”. Kanskje enda klarere er en av deltakerne sitert i samme rapport: My life is divided on «before the school» and «after the school”!” Participants in Montenegro