Historisk anmeldelse av syriske torturister

Den norske Helsingforskomité ber om at norsk politi oppretter etterforskning mot navngitte personer i Assad-regimets innerste krets.

Rettssaker og etterforskninger i Europa kan gjøre det mulig å få slutt på straffefriheten for alvorlige forbrytelser begått av regimet til Syrias president Bashar al-Assad. Fem ofre for tortur i syriske fengsler har nå – med støtte fra Den norske Helsingforskomité – anmeldt 17 høytstående tjenestemenn i Assad-regimets sikkerhettjenester. De blir blant annet anklaget for forbrytelser mot menneskeheten. Anmeldelsen ble sendt til Kripos i Oslo 11. november.

Forbrytelsene som blir omtalt i anmeldelsen foregikk ved 14 forvaringsanstalter rundt i hele Syria og ble utført av tjenestefolk tilknyttet den militære, sivile og politiske etterretningen i det syriske regimet.

I Tyskland skal den første rettssaken komme opp i starten av 2020, der to tidligere tjenestemenn fra det syriske regimet står tiltalt. Lignende saker er underveis i Frankrike, Sverige og Østerrike.

Ofrene er flyktninger i Norge, mens gjerningsmennene fortsatt har maktposisjoner i Syria. Norsk lov åpner for at de ansvarlige for torturen kan etterforskes her, selv om de er i Syria.


Gunnar Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité

— Ofrene er flyktninger i Norge, mens gjerningsmennene fortsatt har maktposisjoner i Syria. Norsk lov åpner for at de ansvarlige for torturen kan etterforskes her, selv om de er i Syria, sier Gunnar Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Som i mange andre europeiske land er det norske rettssystemet basert på prinsippet om universell jurisdiksjon. Målet er derfor at de anklagede skal straffeforfølges og stilles for norske domstoler, hvis de blir arrestert og utlevert til Norge etter en internasjonal arrestordre.

Anmeldelsen ble levert av de fornærmede sammen med Syrian Center for Legal Research and Studies (SCLRS), Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM), Caesar Files Group (CFSG) og den Berlin-baserte European Center for Constitutional and Human Rights i tillegg til Den norske Helsingforskomité.

To av de fornærmedes historier kan også leses om i denne artikkelen fra VG 12. november.

Kontakt oss

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Konstituert generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"