Forsoning: Skilt langs veien

Seniorrådgiver i Den Norske Helsingforskomité Enver Djuliman har gitt ut boken Forsoning: Skilt langs veien. Boken er utgitt på PAX forlag og byr på kunnskap som bygger på forfatterens direkte, konkrete erfaringer med forsoningsarbeid.

Forsoning – Skilt langs veien

  • Forfatter: Enver Djuliman
  • Språk: norsk, russisk og ukrainsk
  • Sidetall: 285
  • År: 2016

Dagens verden er ridd av konflikter, som i Ukraina, Syria, Libya, Egypt, på Vest-Balkan og i Nord- og Sør-Kaukasus. Land står mot land, og folkegruppe mot folkegruppe. For å få disse samfunnene til å fungere igjen, vil det kreves arbeid med gjenoppbygging av relasjoner og tillit – det trengs forsoning.

Mange nordmenn er involvert i freds- og forsoningsarbeid, andre underviser eller er under utdannelse i feltet. For dem finnes det lite annet enn teoretisk litteratur om hvordan forsoningsarbeid kan foregå. Denne boken byr kunnskap som bygger på forfatterens direkte, konkrete erfaringer med forsoningsarbeid og er et resultat av konkret arbeid. Den gir en kunnskap nedenfra og opp som inkluderer metoder på tvers av akademiske grenser. Slik blir leseren bedre i stand til å forstå utfordringer og dilemmaer knyttet til forsoning, hvordan unngå å gjøre feil, og hvilken rolle en ekstern aktør kan ha i fredsbyggingen.

Klikk her hvis du ønsker å kjøpe boken fra forlaget