Er du Norges ryddigste person, og er i tillegg russisktalende?

Da kan du administrere prosjekter i Norges mest spennende menneskerettighetsorganisasjon. To ledige stillinger, ett års engasjement.

Vi søker to erfarne, ryddige og dyktige programassistenter til å administrere Den norske Helsingforskomités spennende prosjektportefølje i flere russisktalende land!

Helsingforskomiteen er en prosjektfinansiert menneskerettighetsorganisasjon som jobber med utvikling av sivilsamfunn og bedring av menneskerettighetssituasjonen i OSSE-området. Vi har behov for å styrke vår kapasitet på prosjektadministrasjon

Din rolle vil være å hjelpe Helsingforskomiteens dyktige fag- og landrådgivere med den administrative gjennomføringen av prosjekter, ved å være et administrativt bindeledd mellom prosjektledere, partnere og vår administrative ledelse. Du vil jobbe sammen med mennesker med brennende engasjement og høy faglig kompetanse, og må like de utfordringene og gledene dette fører med seg.

Prosjektmedarbeidere vil jobbe tett med våre prosjektledere, og være plassert i fagavdelingen som er ledet av vår fagsjef.

Om stillingene:

 • Stilling A er ledig straks, med ansettelse for 12 måneder fra starttidspunktet. Denne stillingen er et midlertidig engasjement.
 • Stilling B er ledig fra 1. januar 2022, med ansettelse ut 2022. Denne stillingen er et vikariat.

 

Viktigste ansvarsområder:

 • Administrasjon av prosjektstøtte til sivilsamfunnsorganisasjoner, herunder innhenting av nødvendige dokumenter hos støttemottakere, forberede utbetalinger og følge opp krav som vi stiller til støttemottakere
 • Fungere som bindeledd mellom prosjektleder og vår administrasjon
 • Forefallende administrativt arbeid.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning/prosjektadministrativ utdanning. Omfattende praktisk erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Minimum to års relevant erfaring fra internasjonalt prosjektarbeid i sammenlignbare organisasjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på russisk, norsk og engelsk.
 • Erfaring fra søknads- og rapporteringsprosesser.

Personen vi ser etter har

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å håndtere et høyt arbeidstempo og utfordrende hverdag
 • Erfaring fra arbeid i flerkulturelle og flernasjonale miljøer
 • Er selvgående, proaktiv og fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

VI kan tilby

 • Samarbeid med noen av dyktige og engasjerte menneskerettighetsforsvarere
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • En uformell og dynamisk arbeidsplass med gode kolleger

 

Arbeidssted vil være i Oslo.

Søknadsfrist: 25. oktober 2021.

Søknad bes sendes via søkeskjema i stillingsannonsen på Finn.no.

Stillingen lønnes etter nærmere avtale i henhold til Helsingforskomiteen lønnspolicy.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt fagsjef Berit Lindeman. E-post [email protected]. Tlf 90933379

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, funksjonsevne, livssyn eller kulturell bakgrunn.