EU må vurdere sanksjoner mot Tadsjikistan

Ber EU reagere: 200 politikere sitter fengslet i Tadsjikistan og landets største opposisjonsparti er forbudt.

I løpet av senere år har blant annet følgende funnet sted i Tadsjikistan:

 • Hundrevis av fredelige opposisjonspolitikere er fengslet
 • Landets største opposisjonsparti har blitt forbudt
 • Advokater trakasseres, forfølges, fengsles og tortureres
 • Fredelige aktivister i utlandet bortføres
 • Journalister fengsles
 • Myndighetene forfølger familiemedlemmer av aktivister

«Menneskerettighetskrisen i Tadsjikistan er kommet helt ut av kontroll. Nå er tiden inne for EU til å vurdere alle virkemidler, inkludert individuelle sanksjoner mot myndighetspersoner som står bak de verste overgrepene», uttalte Marius Fossum, Helsingforskomiteens stedlige representant i Sentral-Asia.

Marius Fossum er Helsingforskomiteens stedlige representant i Sentral-Asia.

Den norske Helsingforskomité, Freedom Now, Human Rights Watch og Civil Rights Defenders lister i brevet opp en rekke tiltak EU bør gjennomføre:

 • Arbeide for at alle tadsjikistanske politiske fanger skal løslates
 • Insistere på nulltoleranse for tortur
 • Be tadsjikiske myndigheter sørge for at politiske fanger får nødvendig medisinsk oppfølging
 • Be om å få besøke utvalgte politiske fanger i fengsel
 • Be tadsjikiske myndigheter sørge for at familiemedlemmer og slektninger av aktivister ikke forfølges
 • Fryse forhandlinger om økt tilgang til EUs marked inntil alle politiske fanger er løslatt
 • Vurdere å innføre målrettede sanksjoner mot myndighetspersoner som står bak særs grove menneskerettighetsbrudd
 • Betinge et nærere forhold til EU med en forbedring av menneskerettighetssituasjonen
Advokat Buzurgmehr Yorov

Advokaten Buzurgmehr Yorov har blitt torturert og idømt 28 års fengsel for sin rolle som forsvarer for flere medlemmer av Tadsjikistans fredelige opposisjon.

Les det åpne brevet til EU her.