Den norske Helsingforskomité er Årets Europeer 2020

Den norske Helsingforskomité tildeles prisen Årets Europeer 2020 basert på sin innsats for demokrati og menneskerettigheter i Europa.

– Der mange andre har lukket øynene, har Den norske Helsingforskomité stått opp for demokrati og menneskerettigheter, sier Knut André Sande, leder av Europeisk Ungdom. 

Europeisk Ungdom deler ut den prestisjetunge prisen Årets Europeer til den personen eller organisasjonen som har gjort en særskilt innsats for den norske EU-saken eller europeisk samarbeid. For 2020 er dette Den norske Helsingforskomité.  

– De siste årene har vi sett at demokratiet utfordres flere steder i Europa. Den norske Helsingforskomité har gjennom lang tid satt fokus på dette, bidratt til offentlig debatt og bidratt til kunnskap og opplysning, sier Sande. 

Den norske Helsingforskomité ble grunnlagt av en tverrpolitisk gruppe aktivister i 1977, som et svar på Helsingforserklæringen fra 1975. Avtalen var et viktig steg i nedrustningen av den kalde krigenhvor øst og vest klarte å samles og enes om respekt for grunnleggende menneskerettigheter og friheter. 

Der mange andre har lukket øynene, har Den norske Helsingforskomité stått opp for demokrati og menneskerettigheter


Knut André Sande, leder av Europeisk Ungdom

 – Flere steder i Europa er grunnleggende friheter og rettigheter under press. Polens regjering har gått til angrep på kvinners rettigheter, skeives rettigheter, domstolenes uavhengighet og det sivile samfunn. Ungarns regjering har i mange år bygget ned landets demokratiske institusjoner, og regnes ikke lenger som et fritt land av Freedom House. Den negative utviklingen er ikke unik for disse to landene, og det er ikke sikkert de ville oppfylt vilkårene for å bli EU-medlem i dag. Jeg sitter igjen med spørsmålene: Hvor gikk det galt? Og hva kan det sivile samfunn, Norge og EU gjøre? Her er Den norske Helsingforskomitéen på ballen – og det er så utrolig viktig, utdyper Sande.  

Pristildelingen ble vedtatt av landsstyret i Europeisk Ungdom etter en åpen nominasjonsprosess.   

Konstituert Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité Gunnar M. Ekeløve-Slydal mottar prisen under Europeisk Ungdoms landsstyremøte, som starter lørdag 13:00.

Prisen er en viktig anerkjennelse for vårt arbeid og gir oss stor motivasjon i det videre arbeidet for å styrke menneskerettighetene, sivilsamfunnet og demokratiet i Europa


Gunnar M. Ekeløve Slydal, konstituert generalsekretær i Helsingforskomiteen

 

– Vi er beæret av å bli tildelt den prestisjetunge prisen Årets Europeer av Europeisk Ungdom. Etablerte demokratier og de demokratiske verdiene som Europa er bygget på er i dag truet og vi i Helsingforskomiteen gjør det vi kan for å overvåke, dokumentere og rapportere om utviklingen, sier Ekeløve-Slydal og fortsetter:   

– Prisen er en viktig anerkjennelse for vårt arbeid og gir oss stor motivasjon i det videre arbeidet for å styrke menneskerettighetene, sivilsamfunnet og demokratiet i Europa.  

I fjor var det utenriksminister Ine Eriksen Søreide som mottok prisen. Tidligere prisvinnere inkluderer også Espen Barth Eide (2018), Grete Berget (2017) og Hanne Skartveit (2016).  

Kontakt

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"