Dag Fedøy ny kommunikasjonssjef i Helsingforskomiteen

Den tidligere kommunikasjonsrådgiveren på Stortinget starter i jobben 1. august.

– Vi lever i en tid hvor demokrati og menneskerettigheter er under press. Helsingforskomiteen er et viktig kompetansemiljø og en toneangivende aktør som bidrar til å fremme menneskers rettigheter og sikre rommet for sivilsamfunn over hele Europa og det tidligere Sovjetunionen. Jeg gleder meg virkelig til å komme i gang med jobben som kommunikasjonssjef og kunne bruke min kompetanse, erfaring og engasjement i arbeidet for å fremme rettferdighet og frihet for alle, sier Fedøy.

Dag Fedøy er medieviter og kommer fra jobben som seniorrådgiver for politikk og kommunikasjon i Digni, en paraplyorganisasjon for utviklingsarbeidet til kristne organisasjoner. Han har jobbet tett med generalsekretær for å styrke politisk påvirkningsarbeid og kommunikasjon, og har ledet arbeidet med utarbeidelse av ny strategi. I tillegg har han fulgt arbeidet med bærekraftsmålene og sitter som nestleder i styret til Forum for Utvikling og Miljø.

Tidligere jobbet han i en årrekke som kommunikasjonsrådgiver for KrFs stortingsgruppe og har solid erfaring som pressekontakt og mediestrateg, har hatt presseansvar i en rekke politiske prosesser og valgkamper, og kjenner svært godt både presse-Norge og Stortinget. I jobben på Stortinget jobbet Fedøy tett med partiledelsen om viktige strategiske spørsmål.

– Vi gleder oss til få Fedøy på plass som ny kommunikasjonssjef. Han har en spennende og solid bakgrunn som kan gi viktige bidrag til vårt arbeid for å sikre gjennomslag for menneskerettigheter i norsk utenriks- og nasjonal politikk. Vi er trygge på at han vil løfte vårt kommunikasjonsarbeid videre, sier generalsekretær Geir Hønneland.

Fedøy starter i jobben som kommunikasjonssjef 1. august.

Kontakt oss

Employee

Lasse Thomassen

KommunikasjonsrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 947 945 61
Read article "Lasse Thomassen"

Employee

Geir Hønneland

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 99796020Twitter: @GeirHonneland
Read article "Geir Hønneland"