Bli med på #StandWithBelarus

La oss stå sammen med hviterussiske demokratiforkjempere. Etter seks lange måneder med protester mot Lukasjenko, markerer vi den 7. februar 2021 den internasjonale Solidaritetsdagen med Belarus sammen med resten av verden.

Lukasjenkos omfattende valgfusk ved valget 9. august i fjor utløste fredelige demonstrasjoner over hele landet. Protestene ble møtt med massearrestasjoner, brutal og tortur. Flere uskyldige ofre mistet livet. Lukasjenkos rå maktbruk fikk enda flere til å slutte seg til demonstrasjonen. Hviterussere fra alle samfunnslag, over hele landet Det fikk enda flere til å slutte seg til protestene. Etter 26 år som «Europas siste diktatur», har hviterussere fått nok, og hundretusener av helt vanlige mennesker gått ut i gatene for menneskeverd, fred og rettferdighet. 

Her i Norge hører vi ikke så mye om det lenger, men Lukasjenko fortsetter å møte protestene med vold, lange fengselsstraffer, vilkårlig frihetsberøvelse, usaklige oppsigelser, og utkastelse fra studiesteder  

– Vi må stå sammen med de hviterussiske demokratiforkjemperne i forsvar for deres grunnleggende menneskerettigheter, sier Helsingforskomiteens Generalsekretær Geir Hønneland. Vi velger derfor å slutte opp om den internasjonale Solidaritetsdagen med Belarus for å gi styrke deres krav og ber innstendig den norske regjeringen om å øke presset mot Lukasjenko. 

Søndag 7. februar kl 12:00 vil det være en markering på Eidsvolls plass foran Stortinget hvor Hønneland vil holde en appell.  

Her er link til arrangementet på Facebook.

Den norske Helsingforskomité støtter opp om dette oppropet, og vi oppfordrer andre organsasjoner og enkeltpersoner til å gjøre det samme.

Myndighetene i Hviterussland må respektere landets grunnlov og grunnleggende menneskerettigheter. Dette gjelder spesielt retten til frie valg, forsamlingsfriheten, ytringsfriheten, pressefriheten og streikeretten.  

Vi krever at Aleksander Lukasjenko holdes ansvarlig for å umiddelbart implementere følgende tiltak: 

  1. All vold, fengsling og andre straffereaksjoner overfor fredelige demonstranter skal opphøre.
  2. FN skal få ubegrenset tilgang til å etterforske tortur og drap på sivile, og overgriperne må stilles til ansvar for straffbare handlinger.
  3. Politiske fanger skal slippes fri, avskjedigede streikende arbeidere og studenter skal få tilbake jobben.

Krisen kan kun løses ved å gjennomføre et nytt valg som erklæres fritt og rettferdig av uavhengige internasjonale observatører. Hviterusslands befolkning må få velge sin egen fremtid. 

 Her er link til oppropet (trykk her) som krever disse endringene i Hviterussland.

Kontakt oss

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"