Bjørn Engesland går av etter 25 år som generalsekretær i Den norske Helsingforskomité

Under årsmøtet til Den norske Helsingforskomité onsdag takket Bjørn Engesland for seg som generalsekretær.

Engesland ble ansatt som generalsekretær i Den norske Helsingforskomité i 1995 etter å ha vært nestleder ved Institutt for Menneskerettigheter.  

Da han kom til organisasjonen var Europa preget av krigene på Balkan og folkemordet i Srebrenica, og arbeidet med å dokumentere krigsforbrytelsene og arbeide for fred i regionen preget de første årene hans som generalsekretær.  

Engeslands arbeid i Helsingforskomiteen har videre omfattet de menneskerettslige utfordringene i Russland, Kaukasus, Hviterussland og Ukraina. Senere også Sentral Asia.  

– Jeg har gjennom mange år lært å kjenne et stort antall menneskerettighetsforkjempere rundt om i de land Helsingforskomiteen arbeider. Sterke, engasjerte og uredde mennesker som har betydd mye for meg personlig, og som spiller en viktig rolle for å fremme respekt for menneskerettigheter i egne land, sier Engesland. 

Da Engesland tok over som generalsekretær i Helsingforskomiteen i 1995 hadde organisasjonen fire ansatte. I dag har organisasjonen 25 ansatte fordelt på i Oslo, Kasakhstan, Ukraina, Berlin og Tyrkia.  

– Jeg ser nå frem til å følge utviklingen av en organisasjon som er i full utvikling, med et stort antall sterkt kvalifiserte og engasjerte mennesker, sier Engesland.  

Fungerende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal er svært fornøyd med at Engesland fortsatt vil være knyttet til komiteen i en tid fremover. 

– Engesland har vært utrolig viktig for utviklingen av Helsingforskomiteen. Vi er glade for at han fortsatt vil ha en arbeidsplass i Helsingforskomiteen i en periode fremover og ser frem til å dra nytte av hans kompetanse i vårt videre arbeid, sier Ekeløve-Slydal 

Årsmøtet til Helsingforskomiteen vedtok også en uttalelse om situasjonen i Hviterussland. Les uttalelsen her.  

Kontakt

Employee

Bjørn Engesland

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 95 75 33 50Twitter: @Bjorn1960
Read article "Bjørn Engesland"

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"