Årsmøtet i NHC: – Norge må støtte demokratibevegelsen i Hviterussland

Årsmøtet i Den norske Helsingforskomité vedtok onsdag en uttalelse om at Norge må opprettholde støtten til den hviterussiske demokratibevegelsen, samt valgte nye medlemmer til styret og råd.

Onsdag ble det årlige årsmøtet til Den norske Helsingforskomité holdt på Sentralen i Oslo. Her ble det kjent at Bjørn Engesland takker for seg etter 25 år som generalsekretær for komiteen.

– Jeg ser nå frem til å følge utviklingen av en organisasjon som er i full utvikling, med et stort antall sterkt kvalifiserte og engasjerte mennesker, sier Engesland som fortsatt vil være knyttet til komiteen i en tid fremover.  

Nye medlemmer til styret og råd

Samtidig ble Jørgen W. Frydnes, daglig leder av Utøya og Ingvild Endestad, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, valg inn i styret.

– Jeg har alltid hatt stor respekt for helsingforrskomiteens arbeid, og vet hvor viktig det er å ha en kunnskapsrik, diplomatisk men samtidig kompromissløs fosvarer av menneskeretitghetene på lag. Det er med stor glede, men også med littt æresfrykt, at jeg nå skal være med og bidra i dette abeidet, sier Endestad.

Også Frydnes er fornøyd med å bli valgt.

– Å få bidra i arbeidet til en slik kompromissløs menneskerettighetsorganisasjon i dette tidspunktet i europeisk historie er en stor ære. Jeg gleder meg voldsomt til å brette opp ermene og jobbe for demokrati, toleranse og menneskerettigheter – nå på både dag- og kveldstid, sier Frydnes

Til rådet ble følgende nye medlemmer valgt inn:

  • Kari Elisabeth Kaski, Stortingsrepresentant for SV
  • Bjørn Kristian Svendsrud, jurist i Civita og tidligere formann for FpU
  • Jostein Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen
  • Lan Marie Nguyen Berg, Byråd for miljø og samferdsel, Oslo kommune

Uttalelse om Hviterussland

Situasjonen i Hviterussland var også et tema under møtet og, årsmøtet vedtok en uttalelse hvor de ber den norske regjeringen om å opprettholde støtten til den hviterussiske demokratibevegelsen ved:

– Ikke å anerkjenne valgresultatet fra 9. august i år. Norge må kreve at det avholdes nye frie og rettferdige valg, hvor de ulike politiske grupperingene kan konkurrere fritt og hvor internasjonale valgobservatører kan være til stede;

– Å kreve at tortur og mishandling må opphøre. Norge må engasjere seg for å at de mange overgrepene blir etterforsket med sikte på å straffe de som utfører og dem som står bak tortur og andre grove overgrep. Norge bør bidra til å avklare om Hviterussland har begått forbrytelser mot menneskeheten mot den demonstrerende sivilbefolkningen, for eksempel ved å bringe dette spørsmålet opp i FNs menneskerettighetsråd;

– Å støtte at Moskvamekanismen i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) blir iverksatt i forbindelse med krisen i Hviterussland, slik en rekke menneskerettighetsorganisasjoner har bedt om. Mekanismen gjør det mulig for deltakerlandene å utpeke en uavhengig ekspertgruppe for å rapportere om menneskerettighetsbrudd;

– Å arbeide for å få President Lukasjenko til forhandlingsbordet og å bistå opposisjonen for å gi deres stemme den sentrale plass som den fortjener. Forhandlinger kan gjerne skje i rammen av OSSE.

Årsmøtet er positiv til den støtten den norske regjeringen hittil har gitt til de hviterussiske demokratiforkjemperne, sist ved at Statsminister Erna Solberg møtte opposisjonens presidentkandidat Svetlana Tikhanovskaja i eksil i Vilnius. Norge var tidlig ute med å fordømme maktbruken i Hviterussland etter presidentvalget og be om løslatelse av demonstrantene. Norge har sluttet opp om EUs sanksjoner mot hviterussiske tjenestemenn for grove brudd på menneskerettighetene.

– Norge må fortsette å støtte de demokratiske kreftene i landet. De modige demokratiforkjemperne i Hviterussland trenger vår solidaritet i dag, i morgen og i lang tid fremover.

Uttalelsen har blitt oversendt til UD og kan leses i PDF her.

Kontakt

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"