Årsmøte i skyggen av krig

26. april avholdt Den norske Helsingforskomité årsmøte. I en utfordrende tid med krig i Europa, økende antall politiske fanger, og tilbakegang for demokrati, menneskerettigheter og rettsstat, er Helsingforskomiteens arbeid viktigere enn på lange tider.

Årsrapport 2022

Helsingforskomiteens årsrapport for 2022 er preget av Putinregimets fullskala invasjon og aggresjonskrig i Ukraina. Ikke minst har vårt dokumentasjonsarbeid blitt enda viktigere. Vi ser en opptrapping i forfølgelse og fengsling av politiske motstandere, sivilsamfunnsaktører, journalister og menneskerettighetsforsvarere i Russland og Belarus. Det har vært uro i Kazakhstan. Vi ser at demokrati og menneskerettigheter har dårligere kår i Europa. Lhbtiq+-personer opplever mer vold og hatprat, og vi har opplevd et terrorangrep i Oslo.  Det er en rekke utfordringer i landene vi arbeider med.

Les årsrapporten for 2022

 

Valg til styre og råd

Årsmøtet gjenvalgte Ragnhild Astrup Tschudi som styreleder og Julie Wilhelmsen som nestleder. Hele styret bortsett ett medlem ble gjenvalgt. Ola Svenneby ble valgt som nytt styremedlem etter at Ingvild Endestad takket nei til gjenvalg.

Som president for Helsingforskomiteen ble Eirik Moen gjenvalgt. Det samme ble Jette F. Christensen som visepresident. Siv Mossleth, Lubna Jaffery og Dag Ekelberg ble valgt som nye rådsmedlemmer. Geir Jørgen Bekkevold, Lan Marie Berg, Helge Blakkisrud, Bernt Bull, Nils Butenschøn, Bjørn Cato Funnemark, Steinar Gil, Trine Skei Grande, Bernt Hagtvet, Kari E. Kaski, Jostein Kobbeltvedt, Per Saxegaard, Guro Slettemark, Bjørn-Kristian Svendsrud og Magne Ove Warsinski-Varsi ble gjenvalgt til rådet.

Helsingforskomiteens styre og råd

 

Årsmøteuttalelse: Europarådet må styrkes

Årsmøte kom også med en uttalelse rettet mot toppmøtet i Europarådet i Reykjavik i mai. Det er en menneskerettighetskrise i Europa. Russland er kastet ut av Europarådet etter fullskala angrepet på Ukraina. Det er en generell tilbakegang for demokrati, menneskerettigheter og rettsstat. Helsingforskomiteens årsmøte mener Europarådet må styrkes og har kommet med 6 klare anbefalinger til den norske regjering før toppmøtet 16.-17. mai.

Les årsmøteuttalelsen

Kontakt oss

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"