Lesbian, bisexual and transgender women fleeing persecution: The Case of North Caucasus

Overgrepene mot LHBT-personer i Tsjetsjenia ble kjent verden over etter avsløringen av arrestasjoner, tortur og drap i den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta i 2017. Mange av de overlevende har flyktet til andre europeiske land. Historiene vi kjenner fra internasjonale medier handler som oftest om homofile menn, men hvordan rammet denne krisen lesbiske, bifile- og transkvinner? I hvor stor grad er overgrepene de utsettes for knyttet til skeiv identitet, versus kjønnsbasert forfølgelse? Og ikke minst – hvilke utfordringer møter de som flyktet i sine nye hjemland?

Skeiv Verden og Den norske Helsingforskomité er stolte over å kunne presentere rapporten «Violence Against Lesbian, Bisexual and Transgender Women in the North Caucasus Region of the Russian Federation», en rapport basert på 21 dybdeintervjuer med LBT-kvinner i Nord-Kaukasus, forfattet av initiativet «Queer Women of North Caucasus». Rapporten er unik, både fordi det foreløpig er den eneste rapporten som i sin helhet er viet til dette temaet, og også fordi skeive kvinner fra landene har medvirket til utgivelsen. De forteller om å komme ut, om identitet, om håp og lengsel – og om vold, overgrep og flukt.

Presentasjonen av rapporten vil bli fulgt av en samtale om hvordan man i Europa i dag kan ta imot kvinner på flukt fra både myndigheter og egne familier på en best mulig måte.

Valentina Likhosjva fra Moscow Community Center vil presentere rapporten, samt fortelle om hvilke utfordringer LBT-kvinner på flukt har møtt i sine nye hjemland. Inna Sangadzhieva, som er ansvarlig for Russland i Den norske Helsingforskomité og vil dele erfaringer fra sitt arbeid med kvinner i Nord-Kaukasus. Susanne Demou Øvergaard fra Skeiv Verden vil fortelle om både utfordringer og gode erfaringer de har med å jobbe med personer som opplever forfølgelse både på bakgrunn av kjønn og SOGIE. Hva kreves når man skal etablere nye liv rundt om i Europa i dag? Hvilket ansvar har landene som tar dem imot? Hva er god og dårlig praksis, og hvor finnes informasjon og kunnskap?

Arrangementet retter seg mot alle som lurer på hvordan det er å være skeiv i Tsjetsjenia, Ingusjetia og Dagestan, som jobber med flyktninger eller internasjonale spørsmål, eller som utvikler politikk på disse områdene.

Åpent arrangement, gratis.

Om IDAHOT
17. mai er den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi.

Norway is hosting IDAHOT + Forum 2019.
The IDAHOT + Forum is the most important European event on LGBTIQ politics.
The conference will take place between May 13 and 15, and the title for this year’s conference is LGBTIQ Policies on the Move – Challenges and Next Steps. The purpose of IDAHOT + Forum is to strengthen European cooperation on LGBTIQ politics.
https://idahotoslo2019.no/practical-information/

Om Skeiv Verden
Skeiv Verden er en nasjonal kompetansepartner for skeive personer med innvandrerbakgrunn. Vi tilrettelegger for møteplasser og bidrar til kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold. Siden 2004 har Skeiv Verden arbeidet sosialt, kulturelt og politisk for å bedre levekårene til vår målgruppe.

Om Den norske Helsingforskomité
Den norske Helsingforskomité er en norsk organisasjon som jobber med menneskerettighetsspørsmål i Europa og Sentral-Asia. De har fulgt situasjonen i Russland og Nord-Kaukasus siden nittitallet, og har de siste årene hatt et særlig fokus på LHBTI-personers situasjon. De har vært en sentral aktør for å bistå ofre for forfølgelse på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i Nord-Kaukasus, Russland og andre Europeiske land.

Kontakt

Employee

Mina Wikshåland Skouen

Seniorrådgiver likestilling og ikke-diskrimineringE-post: [email protected]Telefon: +47 90 82 50 76
Read article "Mina Wikshåland Skouen"

Employee

Inna Sangadzhieva

Fungerende fagsjefE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 94 58
Read article "Inna Sangadzhieva"