Kvinner på barrikadene

Hvorfor heter #Metoo i Russland #jegvilleikkedø?

Hvordan blir du stilt for retten for å arrangere 8. mars i Ukraina? Norsk abortlov er endret for første gang på førti år – har kvinnebevegelsen i Norge sovet i timen? Og hva er egentlig de store felles spørsmålene kvinner som står på barrikadene for andre kvinner jobber med i Europa i dag?

Den norske Helsingforskomité inviterer herved til samtale om hva som er de store menneskerettighetsutfordringene for kvinner i Europa i dag, om hvorfor #metoo treffer en nerve der hvor #likelønn ikke får de store overskriftene og om når europeisk kvinnerettighetsbevegelse beskjeftiger seg med alt fra æresdrap til kampen mot porno – gir det mening å prøve å skape en felles europeisk agenda?

For å diskutere dette kommer Alena Popova fra russiske «Nei til vold mot kvinner», Olena Shevchenko, feminist og lhbt-aktivist fra Ukraina og Nora Mehsen, samfunnsdebattant, forfatter og fast spaltist i Morgenbladet.

Arrangementet er del av Den norske Helsingforskomités kampanje «12 kvinner på barrikadene», hvor vi fronter menneskerettighetsforkjempere som har blitt fengslet, torturert, drept, truet og trollet på nett – men som ikke gir opp. Målet med kampanjen er å sette fokus på hva som må gjøres for at kvinner i Europa skal kunne leve trygt, selvstendig og få oppfylt sine grunnleggende menneskerettigheter. Kampanjen er illustrert av Jenny Jordahl. Arrangementet er også en del av vårt årlige Anna Politkovskaja-seminar og har fått støtte fra Fritt Ord.

Aldersgrense: 20 år

Kontakt

Employee

Mina Wikshåland Skouen

Seniorrådgiver likestilling og ikke-diskrimineringE-post: [email protected]Telefon: +47 90 82 50 76
Read article "Mina Wikshåland Skouen"

Employee

Inna Sangadzhieva

Fungerende fagsjefE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 94 58
Read article "Inna Sangadzhieva"