Innsyn i det autoritære Russland

Visste du at Norge deltar i et atomsamarbeid med Russland?

Program:

Kl. 19:00: Sofasamtale «Det norsk-russiske atomsamarbeidet – David og Goliat?»

Visste du at Norge deltar i et atomsamarbeid med Russland? Rett over grensa til Russland finner du det sovjetiske atomkraftverket på Kola og ett av verdens farligste og største ansamlinger av radioaktivt avfall fra russisk militær virksomhet. Ved en ulykke kan mennesker og miljø på Finnmark rammes av radioaktiv forurensning. Derfor er dialog og konstant overvåking av atomanleggene viktig. Dette forutsetter imidlertid at informasjonsflyten mellom Norge og Russland er god. Men har den geopolitiske isfronten mellom Russland og Vesten påvirket atomsamarbeidet? På hvilke premisser er samarbeidet tuftet på? Er vi avhengig av russernes velvilje? Har vi den informasjonen vi trenger for å føle oss trygge? Har norske myndigheter noen som helst påvirkningskraft overfor den russiske siden? Vi inviterer miljøaktivisten Kjersti Album (Naturvernforbundet) som bl.a. jobber med norsk og russisk atomberedskap og den russiske journalisten Anna Kireeva (Barents Press) som har fulgt det norsk-russiske atomsamarbeidet til å svare på disse spørsmålene. Daniella Slabinski fra Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt leder samtalen. Samtalen foregår på norsk.

Kl. 19:45: Pause.

Kl. 20:00: Sofasamtale «Folkets Russland vs. Putins Russland»

Hvorfor er det «Putins» Russland som dominerer Norges og Vestens oppfatning av hva Russland er for noe? Hva med folkets Russland? Nyhetsbildene domineres av russisk forsvars- og utenrikspolitikk, mens det offentlige ordskiftet om feminisme, sosiale rettigheter og miljø ikke trenger i like stor grad gjennom til oss. Hvorfor vet vi så lite om det som beveger seg i det russiske sivilsamfunnet når offentlige protester pågår langt hyppigere i dagens Russland enn før? Til å hjelpe oss med å svare på dette inviterer vi den russiske miljøaktivisten Anastasia Kochneva («42»), professor i russisk områdekunnskap Geir Flikke (UiO) og Martin Uggla (Styreleder for Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter). Til å lede samtalen kommer Inna Sangadzhieva fra Helsingforskomitéen. Samtalen foregår på engelsk.

Kl 20:45: Arrangement avsluttes.

Arrangementet arrangeres i samarbeid mellom Natur og Ungdom og Den norske Hesingforskomité og finner sted på Kulturhuset i Oslo i Boksen i 2. etasje.

Kontakt

Employee

Inna Sangadzhieva

Fungerende fagsjefE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 94 58
Read article "Inna Sangadzhieva"