Hvite penger, mørke regimer og lille Norge

Velkommen til seminar om autoritære staters hvitvasking av penger.

Hvitvasking av penger skjer i stort omfang i mange land. Spesielt autoritære regimer har utviklet avanserte metoder for hvitvasking av penger.

Hvitvasking henger tett sammen med korrupsjon og menneskerettighetsbrudd, som igjen utgjør en trussel mot demokratiet. Ifølge FNs høykommisjonær for menneskerettigheter utgjør korrupsjon, «an enormous obstacle to the realization of all human rights – civil, political, economic, social and cultural, as well as the right to development». Ikke minst opplever mange varslere om hvitvasking å bli utsatt for de verste menneskerettighetsbruddene.

Vi inviterer derfor til et seminar om virkemidlene vi kan ta i bruk for å bekjempe hvitvaskingen. Hva kan demokratiske land som Norge gjøre for å stoppe de autoritære landenes bruk av hvitvasking som virkemiddel? Hvilket ansvar har bankene og finansnæringen i denne kampen?

Kontakt

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"