Oslo: Hvordan Storskog endret norsk asylpolitikk

Vi har i dag en situasjon hvor både Norge og Russland bryter internasjonale forpliktelser etter Flyktningkonvensjonen. Velkommen til frokostmøte på Kulturhuset med Den norske Helsingforskomité og NOAS.

Helsingforskomiteen og NOAS dokumenterer i to rapporter hvordan Norges «løsninger» på Storskog-situasjonen i 2015 i praksis har avviklet muligheten for å søke beskyttelse på den norsk-russiske grense og hvor ekstremt vanskelige situasjonen er for flyktninger i Russland.

Hvordan påvirker Storskog-situasjonen dagens norske asylpolitikk? Hvordan står den norske politikken seg sett fra et europeisk, juridisk menneskerettighetsperspektiv?

Program:
07:45 Dørene åpner
– Lett servering og kaffe

08:00 Helsingforskomiteens generalsekretær Bjørn Engesland og NOAS’ juridiske rådgiver Marek Linha presenterer rapportenes hovedfunn.

08:20 Kommentar fra Cathryn Costello, Associate Professor in International Human Rights and Refugee Law ved Oxford University

08.30: Debatt mellom
– Torstein Ulserød, rådgiver i Civita og medlem av Høyres innvandringspolitiske utvalg
– Karin Andersen, leder i kommunal-og forvaltningskomiteen fra SV
-Ingerid Salvesen fra podcasten DuVerden! er moderator

09:00: Møteslutt