Europas sivilsamfunn i fare

Hvordan ser fremtiden for Europas sivilsamfunn ut?  

Sivilsamfunnet er ofte beskrevet som en grunnstein for demokrati, menneskerettigheter og sosialt samhold. Likevel ser vi at sivilsamfunnsaktører er under hardt press i mange europeiske land. Fysiske angrep, svertekampanjer og delegitimering av menneskerettighetsorganisasjoner har blitt en del av hverdagen. Mange steder utsettes menneskerettighetsforsvarere for stor risiko ved å utøve sitt arbeid. Ser vi noen glimt av håp? 

Norge, sammen med Island og Lichenstein, har gjennom EØS-midlenes Active Citizens Fund øremerket 200 millioner euro til utvikling av sivilsamfunn i 15 europeiske mottakerland. Er økonomisk støtte nok for å løse problemene? Og hvordan ser fremtiden for Europas sivilsamfunn ut?  

I panelet møter du:  

  • Niels Engelschiønekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet og formann i Financial Mechanism Committee 
  • Tina Divjak, Head of advocacy ved CNVOS (Slovenia) 
  • Vera Móraleder for Ökotárs Foundation (Ungarn) 
  • Stein Runar Østigaardinternational koordinator ved Oslo Pride (Norge) 
  • Csilla Czimbalmosseniorrådgiver ved Den norske Helsingforskomité (moderator) 

Arrangementet er en del av en debattserie for å markere 25-års jubileet til EØS-avtalen.  

Kontakt

Employee

Csilla Czimbalmos

Senior porteføljeforvalterE-post: [email protected]Telefon: +47 93 28 43 04
Read article "Csilla Czimbalmos"