Etterforskningen av Russland og Georgia etter krigen i 2008

Hva er konsekvensene av Den internasjonale straffedomstolens etterforskning av Russland og Georgia?

15. januar 2016 startet Den internasjonale straffedomstolen (ICC) en etterforskning av påståtte krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten begått i den væpnede konflikten mellom Georgia og Russland i august 2008.

Det var domstolens første etterforskning utenfor Afrika og en milepæl for internasjonal strafferett. Saken ble sett på som starten på endring i Kaukasus, en region som har hatt mange konflikter og lite rettferdighet.

Etter tre år er saken fortsatt under etterforskning. Hva er de politiske og juridiske konsekvensene av denne etterforskningen? Er det håp for rettferdighet for ofrene og for en slutt på straffefriheten? Hvilken innvirkning har internasjonale domstoler som ICC og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen på Russland og Georgia? Er ICC en effektiv institusjon eller en blindvei for rettferdighet og folkerett?

Dette skal diskuteres på NUPI 15. mai. Hit kommer Ucha Nanuashvili fra Georgias Human Rights Center (og tidligere parlamentets ombudsmann), Anastasia Zakharova, advokat ved Russian Justice Initiative som representerer ofre for 2008-krigen og menneskerettighetsbrudd i Nord-Kaukasus, og Aage Borchgrevink fra Den norske Helsingforskomité.

Ordstyrer er seniorforsker på NUPI Julie Wilhelmsen.

REGISTRER DEG HER 

Employee

Aage Borchgrevink

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 90 75 11 50 Twitter: @aageB
Read article "Aage Borchgrevink"