Behov for ny norsk rompolitikk?

Et møte med rumenske romaktivister og norske beslutningstakere

I de siste årene har Norge sett en økning i antallet rom som kommer hovedsakelig fra fattige områder i Romania for å tjene til livets opphold. Den norske Helsingforskomité har invitert noen av Romanias mest aktive og innsiktsfulle romaktivister til å dele deres synspunkter og diskutere med et norsk publikum og beslutningstakere om hvorfor så mange rom velger å forlate sine familier og midlertidig bosette seg i utlandet.

Noen ser på de tilreisende som kriminelle som bør sendes hjem, andre peker på den ekstreme fattigdommen de lever i og argumenterer for at vi må støtte dem. I mangel på ressurser, språkkunnskaper og yrkesutdanning, ser de fleste av dem seg nødt til å tigge. Nasjonale og lokale myndigheter sliter med å bli enige om hensiktsmessige tiltak som vil bedre situasjonen. Et nasjonalt forbud mot tigging er ventet innført før sommeren 2015, men det har fått sterk kritikk fra mange menneskerettighets- og humanitære organisasjoner.

Hva er en god norsk politikk som balanserer respekt for grunnleggende menneskerettigheter med tiltak som har en reel og positiv effekt på situasjonen mange roma befinner seg i?

14:00 Velkommen, ved Bjørn Engesland, generalsekretær, Den norske Helsingforskomité

14:05 The Roma of Romania: Struggles and Diversity, ved Ciprian Necula, aktivist, leder for K
Consulting Management and Coordination og grunnlegger av RomanoButiq

14:20 Tilreisende Rom i Oslo og deres hverdag, ved Rune Berglund Steen, leder for Antirasistisk
Senter

14:35 Paneldebatt med:
• Mihaela Zătreanu, Trainer ved Europarådet for skolemediatorer og nasjonalt kontaktpunkt for ROMED-/ ROMACT-programmer i Romania, tidligere direktør for Nasjonal Kultursenter for Rom – Romano Kher;
• Ciprian Necula, menneskerettighetsaktivist, journalist og politisk kommentator; direktør for K Consulting Management and Coordination; grunnlegger av RomanoButiq – forening for å fremme ikke-diskriminering av Rom gjennom kultur og utdanningsaktiviteter
• Ola Kvisgaard, Høyres fraksjonsleder i Helse og sosialkomitéen i Oslo Bystyre
• Guri Hestflått Gabrielsen – leder for Tilsynsavdelingen ved Likestillings- og Diskrimineringsombudet

Ordstyrer: Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær, Den norske Helsingforskomité

Arrangement støttes av Stiftelsen Fritt Ord.