Ansvarlige for tortur i Syria – Norges bidrag til internasjonalt arbeid mot straffrihet i Syria

Tortur er forbudt under alle omstendigheter. Alle som begår tortur, gir ordre om tortur eller godkjenner torturhandlinger, skal tiltales. Alvorlige forbrytelser som tortur, tvungne forsvinninger eller vilkårlige henrettelser har likevel blitt begått i stort omfang og så langt ustraffet av alle parter som har deltatt i krigen i Syria. Denne straffriheten blir nå bekjempet. Ofre for tortur har sammen med slektninger, syriske menneskerettighetsforsvarere og europeiske advokater (jurister), nå etablert et samarbeid gjennom ulike nasjonale rettsvesen utenfor Syria for å reagere på denne straffriheten. Målet er å holde de ansvarlige innenfor Bashar al-Assads sikkerhetsregime til ansvar for de forbrytelsene de har begått, gjennom rettsprosesser utenfor Syria.

Flere europeiske stater har til nå åpnet kriminaletterforskning som har resultert i at gjerningsmenn fra flere parter i konflikten er blitt dømt. Denne innsatsen kan utvides til Norge, siden domstolene her kan utøve universell jurisdiksjon. Prinsippet om universell jurisdiksjon tillater norske myndigheter å etterforske og gjennomføre rettsforhandlinger relatert til internasjonale forbrytelser begått i utlandet.

Den norske Helsingforskomité (NHC) og the European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) inviterer til en paneldiskusjon som vil fokusere på Norges bidrag til det internasjonale arbeidet med å holde til ansvar de som har stått for noen av de mest alvorlige forbrytelsene i dette århundre. Blant talerne i panelet vil det være ofre som har overlevd tortur, samt representanter fra syriske og europeiske menneskerettighetsorganisasjoner.

Med deg på her

Kontakt

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"