Åpent brev om budsjettkutt til menneskerettigheter

Åpent brev fra norske menneskerettighetsorganisasjoner om regjeringens foreslåtte kutt til menneskerettighetsarbeid internasjonalt i revidert nasjonalbudsjett.

Vi ser med stor bekymring på regjeringens foreslåtte kutt i arbeidet med menneskerettigheter, Kap. 152 Menneskerettigheter i Prop. 115 S (2021–2022). Regjeringen foreslår å kutte 27 % av all støtte fra Norge til menneskerettigheter i utenriksbudsjettet. Kuttet i kap. 152, post 70 på 136,2 millioner fra en bevilgning på 671,7 millioner ned til 535,5 millioner, representerer et kutt på nesten 20 %. Regjeringen foreslår å kutte halvparten av Norges bistand til FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), kap. 152, post 71, fra en bevilgning på 197 millioner kroner til 98,5 millioner.

At Putins krig mot Ukraina nå får som følge at Norge kutter sin støtte til menneskerettighetsforkjempere globalt, til FNs viktige arbeid for blant annet å dokumentere menneskerettighetsbrudd og støtten til regjeringens egne prioriterte områder som ytringsfrihet, arbeidstakerrettigheter og likestilling, er uforståelig. Kuttet må reverseres.

Som vi skrev i en kronikk den dagen revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram, er vi vitne til en alvorlig menneskerettighetskrise som følge av Putins krig mot Ukraina. I Ukraina er retten til liv og frihet fra tortur, voldtekter og krigsforbrytelser satt på vent. Også i Russland vender pilene ned. De som sier nei til Putins styre og beslutninger havner i fengsel eller flykter. I Belarus har Lukasjenko lenge gjennomført null-toleranse for politisk opposisjon, menneskerettighetsforkjempere og demokrati.

Menneskerettighetene kan ikke tas for gitt. Deres stilling globalt svekkes. I land etter land ser vi at opposisjonelle, journalister, politikere og andre menneskerettsforsvarere knebles eller trues til stillhet. Kvinners adgang til abort svekkes i en rekke land og det samme gjelder LHBT-personers menneskerettigheter. Dødsstraff økte med 20 % i fjor. Ikke bare de som bor i autoritære stater rammes av den autoritære vendingen vi ser i verden. Også vi som lever i trygge demokratier kjenner konsekvensene. Ingen er immune. De autoritære lederne skaper en mer utrygg og konfliktfylt verden. Det er derfor viktigere enn på svært lenge å styrke menneskerettighetsorganisasjoner, fagforeninger og andre som forsvarer frihet og verdighet for alle. Det er bra med støtteerklæringer, men vi må sørge for at de har ressurser til å arbeide i sine land og til å delta i det internasjonale samarbeidet.

Tiden er inne for å trappe opp både i Norges nærområder og globalt. Vi må bidra humanitært til krigsofrene i Ukraina, men også ruste opp det langsiktige arbeidet for å styrke menneskerettighetene.

Russlands krig mot Ukraina viser hvor viktig dette er: Krigen er politisk mulig i Russland nettopp på grunn av den langvarige undertrykkelsen av russisk sivilsamfunn, ytringsfrihet, pressefrihet og organisasjonsfrihet. Å redusere denne støtten nå, frykter vi vil gjøre arbeidsforholdene bedre for ikke-demokratiske regimer, og det vil svekke kraften til de som kjemper i første linje mot de autoritære lederne. Det har vi verken tid eller råd til. Det foreslåtte kuttet i denne bevilgningen er direkte kontraproduktivt for menneskerettighetsforkjempere i Ukraina, Russland og andre land. Autoritære regimer skaper fryktelige forhold for de som lever under dem og livsfarlige forhold for de som vil kjempe mot dem. I 2022 må vi dessuten ta innover oss at de skaper en mer utrygg verden og ustabilitet også for oss her i Norge.

Vi mener derfor at kutt i den opprinnelige bevilgningen under denne posten ikke bør gjennomføres, og at det tvert imot bør vurderes en økning av denne posten i møte med den usikre situasjonen vi befinner oss i.

Innspillet er støttet av følgende organisasjoner/medlemmer av NGO-Forum:

1. Tove Linnea Brandvik, Forbundsleder, Norges Handikapforbund
2. Ed Brown, Generalsekretær, Stefanusalliansen
3. Maria Dahle, Daglig leder, Human Rights House Foundation
4. John Peder Egenæs, Generalsekretær, Amnesty International Norge
5. Gunnar M. Ekeløve-Slydal, Konstituert generalsekretær, Den norske Helsingforskomité
6. Trond Enger, Generalsekretær, Human-Etisk Forbund
7. Inge Alexander Gjestvang, Leder i Fri
8. Erik Hagen, Daglig leder, Støttekomiteen for Vest-Sahara
9. Lillian Hjorth, Daglig leder, Menneskerettighetsakademiet
10. Bjørk Gudmundsdottir Jonassen, Daglig leder, Juridisk rådgivning for kvinner (Jurk)
11. Jostein Kobbeltvedt, Daglig leder, Raftostiftelsen
12. Else McClimans, Leder, Advokatforenings menneskerettighetsutvalg
13. Ingeborg Moa, Daglig leder, Det norske Menneskerettighetsfondet
14. Hege Newth, Generalsekretær, Norsk PEN
15. Karolina Olofsson, Executive Director, The Oslo Center
16. Pål Trautmann Olerud, Daglig leder, Fellesrådet for Afrika
17. Ellen Sporstøl, Interim generalsekretær og kommunikasjonsleder, FN-Sambandet
18. Linda Tinuke Thomas Strandmyr, Daglig leder, Antirasistisk Senter
19. Hector Ulloa, Leder, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)
20. Henriette Killi Westhring, Generalsekretær, Norsk Folkehjelp

Kontakt oss

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"