Mine Yildirim

E-post: [email protected]Twitter: @yldrmine

R

Mine jobber i Helsingforskomiteen med et initiativ som omhandler religions- og trosfrihet i Tyrkia (the Initiative). Prosjektet jobber for retten til religions- og trosfrihet for alle, samt overvåker og rapporterer om utviklingen i Tyrkia på området. Det innebærer å utarbeide rapporter og delta i nasjonalt og internasjonalt påvirkningsarbeid. I tillegg til dette er hun også medlem av OSCE/ODIHRs ekspertpanel for religion- og livssynsfrihet.

Mine er lidenskapelig for transnasjonal beskyttelse av menneskerettigheter gjennom FN og Europarådets mekanismer. Hennes arbeid innen religionsfrihet i Tyrkia ble anerkjent i 2015 da hun ble med-tildelt Stefanusprisen. Siden 2018 har Mine vært basert i London og Istanbul, og hun er en aktiv skribent på alle saker som omhandler religions- og trosfrihet, inkludert politikk for religionsfrihet, kvinners rettigheter, minoriteter og beskyttelse av religionsfrihet i konfliktsituasjoner, både på akademiske og andre arenaer. Mine tror at kombinasjonen av forskning og menneskerettighetsforfølgelse er styrken i arbeidet hennes.

Jeg elsker at Helsingforskomiteen jobber i komplekse sammenhenger med kompetanse og sensitivitet.


Dr. Mine Yildirim

– Begrensninger på religionsfrihet er ofte en del av en større kompleks dynamikk. Komplekse situasjoner krever langsiktig engasjement. Dette forstår Helsingforskomiteen og ønsker å være til stede, ved å prøve og forstå og dele kunnskap. Jeg er også veldig glad for at jeg kan fortsette å forske og skrive mens jeg snakker for menneskerettigheter, sier Mine.

Før hun ble med i NHC, jobbet Mine med en doktorgrad som hun fullførte ved AAbo Akademi Universitet i Finland. Hennes doktorgradsavhandling handler om den kollektive dimensjonen om religions- og trosfrihet i Tyrkias og ble utgitt av Routledge i 2017. Hun tok mastergrad i menneskerettigheter og sivile friheter ved Leicester University i Storbritannia, og bachelorgrad i internasjonale relasjoner ved Marmara Universitet i Istanbul.

Last ned høyoppløselig bilde