Marion Godager Tveter

E-post: [email protected]Telefon: +47 975 10 258

Marion er programsjef i Den norske Helsingforskomité.

Hun har ansvar for å kvalitetssikre og videreutvikle programarbeidet til Helsingforskomiteen.

Menneskerettighetene er et verdikompass for samfunnsutviklingen. De er også et anstendighetens ankerfeste gjennom urolige tider.


Marion Godager Tveter, programsjef

Marion startet i 2019, og kom fra avdeling for sivilt samfunn i Norad. Hun har bred bakgrunn fra organisasjonslivet, har hatt ansvar for UD-porteføljen i Redd Barna, forvaltet Demokratimidlene i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og jobbet med eksterne relasjoner for Norges Røde Kors. I tillegg har hun jobbet med europeisk politisamarbeid i Politidirektoratet, vært politisk rådgiver for Miljøpartiet De Grønne på Stortinget og bystyrerepresentant i Oslo. Hun sitter nå i De Grønnes nasjonale programkomité.

Om grunnen til å begynne hos oss i 2019, sier Marion:

Helsingforskomiteen har lenge vært en tydelig og kunnskapsrik stemme i den norske debatten. Det er en fryd å bli med på et så godt lag, og å få jobbe med å synliggjøre og støtte sivilsamfunnsorganisasjoner og modige enkeltmennesker i kampen for menneskerettighetene.

Last ned høyoppløselig bilde her