Geir Hønneland

E-post: [email protected]Telefon: +47 99796020Twitter: @GeirHonneland

Geir Hønneland er generalsekretær og har det overordnede ansvaret for Helsingforskomiteens virksomhet.

Han kom til Helsingforskomiteen i januar 2021 og har lang erfaring fra forskningsbransjen, både som forsker selv og som leder. Gjennom nærmere 15 år var han forskningsleder, assisterende direktør og direktør ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI). Han har også erfaring fra andre akademiske institusjoner, bl.a. Norsk utenrikspolitisk Institutt (NUPI), og han har sittet i programstyrer og ledet strategiutvalg i Norges Forskningsråd.

Som forsker arbeidet Geir særlig med russisk politikk og internasjonal politikk i nordområdene, og han har utgitt en rekke bøker som har blitt oversatt til bl.a. russisk og kinesisk. Han er utdannet ved Forsvarets russiskkurs og jobbet tidligere også som tolk (men innrømmer at russisken hans ikke er hva den en gang var).

Fra 2018 til 2021 var han leder av Norges største skribentorganisasjon, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), og han har også hatt andre verv i norsk bokbransje.

– I Helsingforskomiteen får jeg brukt min ledelseserfaring fra både forskning og organisasjonsliv, samt min faglige bakgrunn fra det postsovjetiske området. Men framfor alt får jeg være del av et lag som i samarbeid med våre utenlandske partnere oppnår konkrete resultater i arbeidet for demokrati og respekt for menneskerettighetene.