Bjørn Engesland

E-post: [email protected]Telefon: +47 95 75 33 50Twitter: @Bjorn1960

Bjørn er seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité.

Hans engasjement for menneskerettigheter springer ut av en langvarig og sterk interesse for internasjonale spørsmål og rettferdighet. Siden 1995 har han vært vår generalsekretær.

«Kampen for menneskerettigheter tar aldri slutt. Selv om mye virker håpløst for tiden, ser vi at det nytter å kjempe mot urett. Sammen med aktivister over hele verden utgjør vi en sterk buffer mot diktatorer og krefter som vil ødelegge demokrati og frihet.»

Menneskerettighetssituasjonen i Russland er sentral i Helsingforskomiteens arbeid. Bjørn har arbeidet aktivt i alle år med å bidra til styrke respekten for menneskerettigheter i landet. Arbeidet har blitt vanskeligere etter at han ble erklært persona non grata i Russland i 2009. Forbudet mot innreise står fortsatt ved lag.

Bjørn er utdannet som jurist fra Universitetet i Oslo. Som student ble han knyttet til Institutt for menneskerettigheter som forskningsassistent og ble senere ansatt som kontorsjef og nestleder der. Utviklingen av det internasjonale menneskerettighetsvernet innenfor FN og utfordringer knyttet til dødsstraff var noen av områdene han arbeidet med ved Institutt for Menneskerettigheter.

Som tidligere leder i Helsingforskomiteen, var Bjørn i mange år med i ledelsen av den Internasjonale Helsinki Føderasjonen (IHF).  Arbeidet med å styrke samarbeidet mellom de forskjellige Helsinki-komiteene internasjonalt har vært viktig.

Bjørn deltok aktivt i Utenriksdepartementets menneskerettighetsdialoger med Kina, Indonesia, Cuba og Vietnam gjennom mange år. Særlig har arbeidet med å styrke rettsikkerheten til arresterte og fengslede stått sentralt i dette arbeidet.

Under krigene i det tidligere Jugoslavia var Bjørn involvert i å kartlegge alvorlige menneskerettslige overgrep, blant annet gjennom en delegasjon for å finne fakta i Kroatia under «Operation Storm» i 1995.

Bjørn er i dag medlem av det rådgivende utvalg for Forebyggende enhet mot tortur hos Sivilombudsmannen, medlem av det rådgivende utvalg ved Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheter og medlem av rådet ved Oslo senteret for demokrati og menneskerettigheter.

Last ned høyoppløselig bilde

Relatert til Bjørn

Kommentar

Kjernen i Magnitskij-saken

Read article "Kjernen i Magnitskij-saken"

Kommentar

Stans overgrepene i Tsjetsjenia

Read article "Stans overgrepene i Tsjetsjenia"

Dagbladet

Kronikk: Små og gryende håp i Russland

Små og gryende håp i Russland