Andrej Sakharovs frihetspris tildeles foreningen GOLOS

Foreningen GOLOS tildeles Andrej Sakharovs Frihetspris 2012 for sin fremragende innsats for å fremme demokratiske verdier gjennom frie og rettferdige valg i Russland, sier generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomité i en pressemelding i dag.

Om prisvinneren

Foreningen GOLOS («Stemme») er den eneste uavhengige organisasjonen som gjennomfører nasjonsdekkende valgobservasjon i Russland. GOLOS ble stiftet i 2000 og er aktiv i hele 48 regioner i Russland. GOLOS har siden starten observert et stort antall valg og folkeavstemninger. Organisasjonen står for systematiske, effektive og oppdaterte metoder for overvåking av valgprosesser i Russland. GOLOS har også hatt stort fokus på å styrke observasjon lokalt, i et land hvor det gjennomføres valg ett eller flere steder hver eneste måned året gjennom.

Innsatsen til GOLOS har vært avgjørende og banebrytende i dokumentasjon av maktmisbruk og juks under valgprosesser. Særlig i forhold til parlamentsvalget 4. desember 2011 og presidentvalget 4. mars 2012 spilte organisasjonen en viktig rolle da de, i samarbeid med nettavisen Gazeta.ru, tok i bruk moderne teknologi og publiserte en interaktiv nettside som gjorde valgovervåking mulig som en folkelig dugnad via internett. Nettsiden «Karta Narusheniy» ble en av Russlands 25 mest besøkte under Dumavalget i fjor.

GOLOS’ effektivitet har gitt organisasjonen mange tilhengere, men har også utfordret mektige motstandere. GOLOS har blitt beskyldt for å sabotere russiske valg og å stå i ledtog med CIA. Organisasjonen har blitt bøtelagt og dens medlemmer trakassert. Nå står GOLOS i fare for å bli tvangsoppløst og fremtiden synes usikker, gitt kraftige og målrettede innstramminger i lovverket for russiske frivillige organisasjoner.

GOLOS er en av Den norske Helsingforskomités samarbeidspartnere i Russland.

 

Store utfordringer for demokratiske prosesser i Russland

I Russland har det såkalte «styrte demokratiet», president Vladimir Putins foretrukne system, blitt alvorlig utfordret av folkelig protest etter parlamentsvalget i 4. desember 2011 og presidentvalget den 4. mars 2012. Hundretusener av russere protesterte mot valgfusk, korrupsjon og restriksjoner på politisk opposisjon.

Etter Vladimir Putins gjeninnsettelse som president i Den russiske føderasjon 7. mai 2012, har hans regime innført en rekke restriktive lover og regler for å dempe protest og undergrave motstand og uavhengig sivilsamfunn. Lover ment å styrke sivile og politiske rettigheter har effektivt blitt satt på vent. Nedbyggingen av det skjøre russiske demokratiet, som Putin påbegynte da han overtok makten første gang i 2000, er dermed intensivert. I lys av dette, er arbeidet til organisasjoner som GOLOS svært viktig.

Les mer om Helsingforskomiteens arbeid i Russland her

Besøk GOLOS egen hjemmeside

 

Om Sakharovs frihetspris

Andrej Sakharovs Frihetsfond ble i 1980 opprettet av Den norske Helsingforskomité, med samtykke og støtte fra Andrej Sakharov selv, for å hjelpe og fremheve mennesker som på grunn av meninger, tro eller samvittighet blir forfulgt eller fengslet. Den første Sakharovprisen ble delt ut i 1984.

Tidligere prisvinnere inkluderer Charta 77 fra datidens Tsjekkoslovakia, Evgeniy Zhovtis, Kasakhstan, Svetlana Gannusjkina, Russland, Ales Bialiatski, Hviterussland og Sergei Kovaljov, Russland.

Sakharovs frihetspris 2012 deles ut på Hotel Bristol i Oslo, tirsdag 23. oktober 2012 kl. 1600.

 

Den norske Helsingforkomités 35 årsjubileum og jubileumsseminar.

I 2012 er det 35 år siden Den norske Helsingforskomité ble stiftet. For å markere jubileet arrangerer Helsingforskomiteen den 23. oktober 2012 et jubileumsseminar med mange av våre internasjonale samarbeidspartnere og kjente navn.

Seminarets tittel er: «Democracy challenged – How to counter erosion of democratic rule»?

Sted: Maud-salen, Hotel Bristol, Kristian IV’s gate 7, 0164 Oslo Tid: 0900 – 15:30.
Fullstendig program annonseres senere.

 

For mer informasjon

Generalsekretær Bjørn Engesland: 957 53350

Assisterende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal: 952 10 307

Informasjonsrådgiver Anders Nielsen: 408 44 709